17 svar
34 visningar
Yes Emma 34
Postad: 6 jun 11:01

Reaktionsfromel.

Fråga.

Då bränt kalk reagerar med vatten får man släkt kalk, Ca(OH)2.

Hur många ton släkt kalk kan man framställa  ur 1.9 ton bränd kalk? 

1.

Massan, m = 1.9 ton = 1 900 000 g

CaO+H2O Molmassa, M = 74.0927 g/mol

n=m/M

1 900 000g / 74.0927 g/mol = 25 643,5588 mol

Mol = hela summan bränt kalk

Sen tar det stop.

Vad blir nästa steg för att räkna ut vad det blir?

CaO + H2O -> Ca(OH)2

1mol + 1mol -> 1mol

Reaktionsformel CaO + H2O => Ca(OH)2

Man vill framställa 1,9 ton släckt kalk, d v s 1,9.106 g. Molmassan för släckt kalk är 74,1 g/mol så det är 25 600 mol Ca(OH)2,  precis som du har räknat ut.

Reaktionsformeln säger att 1 mol bränd kalk ger 1 mol släckt kalk, så det behövs ... mol CaO för att bilda 25 600 mol Ca(OH)2,  och så många mol CaO har massan ...

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 12:31 Redigerad: 6 jun 12:33

lika mycket CaO? 1mol=1mol 

Är CaO 1 mol = Ca(HO)2 1 mol

25 600 mol CaO = 25 600 Ca(HO)2 mol ?

Ja, lika många mol CaO. Vilken massa har så mycket bränd kalk?

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 12:46

m gram = M g/mol *n mol

7.4 g/mol * 25 600 mol = 189 440 gram 

Du tänker rätt, men du har fel värde på molmassa för CaO - bara en syreatom väger ju mer än så!

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 13:05

74,0927* 25 600 = 1 896 773 gram

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 13:07 Redigerad: 6 jun 13:08

Räknade molmassa med vattenet. Det dunsar.

CaO 56.0774 * 25 600 = 1435 581 gram

 

Nej, det är molmassan för CaO du skall använda.

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 13:24

Så då är det rätt? 

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 13:38

Kan inte komma fram till att det ska bli 2.5 ton..

Nej, du har använt molmassan för Ca(OH)2, inte CaO.

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 18:09

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 18:09

Vet inte vad jag gjorde fel 🤦‍♀️

Men får rätt nummer nu.

Då har du nog räknat med 56 g/mol, inte 74 som du gjorde tidigare.

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 21:26

Så för att räkna ut produkten behöver man först räkna ut.

1. Ekvivalenta substansmänger till 1 av det ämne vi vet.

2. Substansmängd på ämnet som före reaktion.

3. Beräkna ekvivalenta substansmängd så man får riktig mol.

3. Substansmängd mol av första ämnet * molmassan av nya ämnet. 

Svaret blir massan av nya ämnet. 

Är det rätt att tänka så?

Yes Emma skrev:

Så för att räkna ut produkten behöver man först räkna ut.

0,5 skriv en balanserad reaktionsformel

1. Ekvivalenta substansmänger till 1 av det ämne vi vet.

2. Substansmängd på ämnet som före reaktion.

3. Beräkna ekvivalenta substansmängd så man får riktig mol.

3. Substansmängd mol av första ämnet * molmassan av nya ämnet. 

Svaret blir massan av nya ämnet. 

Är det rätt att tänka så?

Jag tror att du tänker rätt.

Yes Emma 34
Postad: 7 jun 18:31

Tack Smaragdalena. 

Du förstår inte hur stor skillnad det gör för mig att kunna få den här hjälpen. 🙏

Evigt tacksam. 

Svara Avbryt
Close