3 svar
30 visningar
Elisa1279 är nöjd med hjälpen
Elisa1279 23
Postad: 15 aug 22:30

Reaktionshastigheter och jämvikter

Beskriv med kemiska reaktioner där koldioxiden från cellandningen transporteras och till slut förs bort med utandningsluften. 

Teraeagle 19362 – Moderator
Postad: 16 aug 08:23

Hur långt har du kommit?

Elisa1279 23
Postad: 16 aug 23:09

Jag tänkte att det bara är den kemiska formeln för cellandning, C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energi, men det känns fel. 

Teraeagle 19362 – Moderator
Postad: 17 aug 08:20

Det är i och för sig rätt, men man kan dela upp det ytterligare. Utgår man från glukos är de centrala processerna glykolysen, citronsyracykeln och elektrontransportkedjan. Jag tror inte du behöver känna till i detalj vilka reaktioner som sker inom dessa, men du bör veta vad som går in och kommer ut ur dem totalt sett. 

Svara Avbryt
Close