2 svar
24 visningar
Lillyyan 10
Postad: 16 maj 20:42

Reaktionsmekanismer

Hej! Jag undrar hur jag ska tillämpa reaktionsmekanismerna (SN1, SN2, E1, E2 och elektrofil addition) till olika bildningar av ämnen. Hur ska jag veta när jag ska använda en mekanism? 

Teraeagle 19778 – Moderator
Postad: 17 maj 11:32

Det är svårt att veta exakt vilken av dessa som kommer att ske. Ofta sker flera av dem samtidigt så att man får en blandning av produkter där den produkt man är intresserad av sedan måste separeras från reaktionsblandningen.

Styrkan hos nukleofilen har stor betydelse för vilken reaktion som sker. Man kan även anpassa reaktionsvillkoren för att styra mot en viss typ av reaktion, t.ex. val av lösningsmedel. Man pratar om protiska och aprotiska lösningsmedel, där protiska lösningsmedel (t.ex. vatten) kan binda till nukleofilen via jon-dipolbindning och därmed hindra ("omge") den så att substitutionsreaktioner försvåras. Med ett aprotiskt lösningsmedel (t.ex. aceton) gynnas istället den typen av reaktioner. 

Vilken typ av kolatom som substituenten binder till har också stor betydelse, dvs om det är ett primärt, sekundärt eller tertiärt kol. Det är ganska svårt att få till en SN1-reaktion mot ett primärt kol eftersom karbokatjonen som bildas är instabil. Det är betydligt lättare att få till en sådan reaktion mot ett tertiärt kol där det bildas en mer stabil karbokatjon. 

Lillyyan 10
Postad: 22 maj 04:57

Tack så jättemycket! Hjälpte verkligen under provet.

Svara Avbryt
Close