3 svar
17 visningar
Renny19900 är nöjd med hjälpen!

Reaktionsystem

Hur skriver man en reaktionsformel för Natriumklorid? 
Så här tänkte jag 

Natrium : kommer avge sin valenselektron och därmed vara Na+ 

Klor kommer ta upp en elektron och därmed vara negativ 

alltså cl- 

Na+      +.      Cl- = 2Nacl

Svaret ska vara Nacl

Du blandar ihop kemisk formel och reaktionsformel.

Kan du skriva upp här vad som skiljer de två begreppen åt? Det är viktigt att du har koll på/lär dig skillnaden.

i en reaktionsformel skriver man hur ämnen reagerar med varandra, man ska balansera en reaktionsformel.

 

En kemisk formel så räcker det med att man har lika många positiva laddning som negativa för att skriva ihop de, som exempelvis 

Na är 1 plusladdad och klor är 1 minus laddad. Det är lika många minus som plus därför kan man skriva ihop de

Bra!

Svara Avbryt
Close