2 svar
56 visningar
hejhejhej12345 9
Postad: 8 nov 11:09

Real BNP och Real BNP per capita

I uppgiften är följande information given:

Indikator/år                                                    2017                      2018                      2019

Nominell BNP, miljoner kr                            4 625 000             4 828 000              5 021 000

Folkmängd                                                     10 120 000           10 231 000            10 328 000

BNP-deflator1 (basår 2010=100)                   111                        113                        115

 

Först ska jag räkna ut Real BNP och då har jag tänk på detta vis:

Real BNP= Nominell BNPBNP-deflator x 100


År 2017: Real BNP = 4 625 000/111= 41 666,67 x 100=4 166 666,67miljoner kr

År 2018: Real BNP = 4 828 000/113= 42 725,66 x 100=4 272 566,37 miljoner kr

År 2019: Real BNP = 5 021 000/115= 43 660,87 x 100=4 266 086,96 miljoner kr

 

Nästa steg är att räkna ut real BNP per capita och då har jag tänk såhär:

 

Real BNP per capita= Real BNP/Folkmängd

 
År 2017: Real BNP per capita =4 166 666,67 / 10 120 000=0,411 real BNP per capita

År 2018: Real BNP per capita = 4 272 566,37 / 10 231 000 = 0,417 real BNP per capita

År 2019: Real BNP per capita = 4 266 086,96 / 10 328 000 = 0,413 real BNP per capita

 

Är det något steg jag missat här? tycker det verkar så underligt att BNP per capita är mindre än 1

 

Sista delen i uppgiften är att räkna ut

1. Årlig tillväxt i real BNP för 2018 och 2019 (två tillväxttakter ska räknas ut, en för varje år)

och 

2. Årlig tillväxttakt i real BNP per capita för 2018 och 2019

 

På dessa uppgifter har jag fastnat helt och skulle behöva en liten fingervisning på hur detta ska lösas och hur man ska tänka.

 

 


 

hejhejhej12345 9
Postad: 9 nov 17:30

??

HagnestaHill 1
Postad: 18 nov 16:43

Hej!

På din BNP-fråga blir svaret så lågt för att Real BNP är skrivet i Miljoner kronor, det saknas alltså 6 nollor för att divideringen ska bli korrekt!

Svara Avbryt
Close