4 svar
155 visningar
fruumo är nöjd med hjälpen
fruumo 4
Postad: 3 aug 2023 14:30

RED2- Omföring i samband med bokslut som ska konteras

Behöver hjälp med funderingar kring två frågor... 

FRÅGA 1. Företaget betalar ränta på lånet den 1/9 varje år. Vid årets slut uppgår lånet till 90 000 kr och löper med 6 % ränta. Saldobalansen på kontot Upplupna räntor var vid årets början 2 000 kr.

Så långt jag har kommit:
Företaget har betalat ränta på lånet 1/9 alltså har dom betalat ränta för jan, feb, mars, april, maj, juni, juli, augusti = 8 månader :
90 000x0,06x8/12= 3 600kr 
+ upplupna räntor från föregående år 2 000 kr = 5 600kr

Då är det alltså sep,okt,nov,dec kvar att betala ränta för:
90 000x0,06x4/12= 1 800kr

Blir då konteringen för omföringen 

2960 Upplupna räntekostnader Kredit 1 800

8410 Räntekostnader Debet 1 800 

Eller tänker jag fel? 

FRÅGA 2. 
I handelsbolaget Pettersson och Bendel uppgår vinsten till 670 000 kr. Vinstfördelning ska ske enligt lag. Pettersson har satsat 40 000 kr i bolaget och Bendel 150 000 kr. Referensräntan uppgår 3%. Bendel ska ha en ersättning på 30 000 för sitt arbete i företaget.

Så långt jag har kommit: 

Vinsten är på 670 000kr
Pettersson satsat 40 000kr
Bendel satsat 150 000kr 
Bendel ersättning 30 000kr
Referensränta 3% - lägger till 2 procentenheter enl. lag så räknas på 5% 

Pettersson: 40 000x0,05=2 000 kr i ränta
Bendel: 150 000x0,05=7 500 kr i ränta
Vilket totalt blir 9500 kr i ränta.

670 000-9 500= 660 500 kr efter räntan
sen ska Bendel ha 30 000kr i ersättning

660 500- 30 000= 630 500 kr kvar att dela på

630 500/2= 315 250 kr

Pettersson får alltså ut: 315 250kr
Bendel: 315 250+30 000=345 250kr


Men frågan är hur konterar man omföringen? Eget uttag? 

Arktos 4186
Postad: 3 aug 2023 20:27 Redigerad: 3 aug 2023 20:30

Välkommen till Pluggakuten, fruuma!

I den här tråden behandlar vi den FRÅGA 1.
Vi kan bara ha en fråga per tråd, så du får starta en ny tråd med FRÅGA 2
(se reglerna).

FRÅGA 1
Om skulden har varit 90 kkr hela året  (ingen amortering under året? vad står det om sådant?)
så är årets räntekostnad  0,06 · 90 000 = 5 400 kr.  Av det har 3 600 betalats under året
medan resten, 1 800 kr, är en ränteskuld (upplupen ränta) vid årsskiftet.
Därför är det rimligt att notera 1800 i kredit på ett lämpligt skuldkonto (kto2960 blir bra).
Å andra sidan ska årets räntekostnader (kto 8410) debiteras med samma belopp
för att årets räntekostnad verkligen ska bli 3 600 + 1 800 = 5 400 kr i bokslutet.

Upplupna räntor från föregående år har inget med årets räntekostnad att göra.
De är ränteskulden vid året början. Visserligen betalas den i år, 
men beloppet är en del av förra årets räntekostnad.  
Därför har kto2960 redan den 1 sep debiterats med 2000 och
t ex bankkontot krediteras för utbetalningen.
Detta är alltså redan gjort när vi kommer till årets bokslut.

Så. Det var nog allt.
Fråga om något är oklart.

--------------------------------
Och starta nu en ny tråd för FRÅGA 2, med annan rubrik,
t ex  RED2 – Så var det en omföring till
Texten kopierar du härifrån.

 

fruumo 4
Postad: 4 aug 2023 07:30

I Uppgiften har vi inte fått veta om dom amorterat eller inte under året. Vi har endast fått informationen som är i frågan.. 

Jag hänger inte riktigt med hur du menar med konto 8410 hur det ska ställas upp? 

Menar du att konto 2960 har 2000kr på sig innan omföringen? 
Hänger inte med hur jag ska få debet och kredit till lika mycket i så fall?

Arktos 4186
Postad: 4 aug 2023 13:46 Redigerad: 4 aug 2023 13:48

Både ditt och mitt resonemang bygger på att låneskulden varit 90 000 under hela året.
Du kanske ska ange det i en kommentar.

Omföringen blir  då just så som du har skrivit:
•   2960 Upplupna räntekostnader Kredit 1 800
•   8410  Räntekostnader Debet 1 800 

Kto 2960 "nollställs" den 1 sep i och med betalningen 
av förra årets upplupna ränta. Saldobalansen vid årets slut
är därför  0  innan man gör omföringen på 1800.

Frågan avser väl egentlgen bara omföringen?

fruumo 4
Postad: 4 aug 2023 13:51

Ja precis, endast omföringen.

Tack så mycket

Svara Avbryt
Close