6 svar
110 visningar
DonQ är nöjd med hjälpen
DonQ 10
Postad: 11 okt 11:48 Redigerad: 18 okt 16:35

RED2 – omföringar vid bokslut

a) Vid bokslutet beräknas Hansson AB.s skattekostnad beräknas till 412 000 kr.

b) Företagets varulager har ökat med 25 800 kr.

c) Företaget betalar ränta på lånet den 1/9 varje år. Vid årets slut uppgår lånet till 90 000 kr och löper med 6 % ränta. Saldobalansen på kontot Upplupna räntor var vid årets början 2 000 kr.

d) En leverantörsskuld på 40 000 Euro är bokförd till 384 000 kr. Vid bokslutet är kursen för en Euro 9,80 kr.

e) I handelsbolaget Pettersson och Bendel uppgår vinsten till 670 000 kr. Vinstfördelning ska ske enligt lag. Pettersson har satsat 40 000 kr i bolaget och Bendel 150 000 kr. Referensräntan uppgår 3%. Bendel ska ha en ersättning på 30 000 för sitt arbete i företaget.


Rubriken justerad så att den bättre beskriver trådens innehåll. /Teraeagle, moderator

Arktos 1356
Postad: 11 okt 18:56

Vad är uppgiften?

Visa hur långt du har kommit.

DonQ 10
Postad: 14 okt 22:54 Redigerad: 14 okt 22:58
Arktos skrev:

Vad är uppgiften?

Visa hur långt du har kommit.

DonQ 10
Postad: 14 okt 22:55
Arktos skrev:

Vad är uppgiften?

Visa hur långt du har kommit.

Här är uppgiften i helhet

 

Fråga 1

Anteckna i bifogade konteringsrutor hur omföringarna i samband med bokslutet ska konteras

a) Vid bokslutet beräknas Hansson AB.s skattekostnad beräknas till 412 000 kr.

b) Företagets varulager har ökat med 25 800 kr.

c) Företaget betalar ränta på lånet den 1/9 varje år. Vid årets slut uppgår lånet till 90 000 kr och löper med 6 % ränta. Saldobalansen på kontot Upplupna räntor var vid årets början 2 000 kr.

d) En leverantörsskuld på 40 000 Euro är bokförd till 384 000 kr. Vid bokslutet är kursen för en Euro 9,80 kr.

e) I handelsbolaget Pettersson och Bendel uppgår vinsten till 670 000 kr. Vinstfördelning ska ske enligt lag. Pettersson har satsat 40 000 kr i bolaget och Bendel 150 000 kr. Referensräntan uppgår 3%. Bendel ska ha en ersättning på 30 000 för sitt arbete i företaget.

Arktos 1356
Postad: 15 okt 14:10 Redigerad: 15 okt 14:19

Det gäller att förstå vad omföringarna innebär, vad de handlar om, 
och att sedan välja och motivera lämpliga konton för omföringen.
Just nu har jag inte detta aktuellt och kan därför bara bidra med allmänna kommentarer.

Vid bokslutet beräknas Hansson AB.s skattekostnad beräknas till 412 000 kr.
Man vill att årets beräknade inkomstskatt ska anges till detta belopp.

BASplanen säger: 
     1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
     2512 Beräknad inkomstskatt
Hur har du valt konton? Hittade du något exempel i boken?

B  Företagets varulager har ökat med 25 800 kr.
Vad har hänt? Fel vid inventering? Har därmed KSV blivit felvärderat?
Här är det underförstått att det är fråga om en omföring vid bokslutet.
Det är inte något plötsligt inköp i sista stund..

BASplanen säger:
     [4900 Förändring av lager (gruppkonto)]
     4960 Förändring av lager av handelsvaror
Även här är det underförstått att det gäller en omföring.

Vad väljer du som motkonto?
Hittar du något exempel i boken?

DonQ 10
Postad: 15 okt 23:07 Redigerad: 15 okt 23:35
Arktos skrev:

Det gäller att förstå vad omföringarna innebär, vad de handlar om, 
och att sedan välja och motivera lämpliga konton för omföringen.
Just nu har jag inte detta aktuellt och kan därför bara bidra med allmänna kommentarer.

Vid bokslutet beräknas Hansson AB.s skattekostnad beräknas till 412 000 kr.
Man vill att årets beräknade inkomstskatt ska anges till detta belopp.

BASplanen säger: 
     1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
     2512 Beräknad inkomstskatt
Hur har du valt konton? Hittade du något exempel i boken?

B  Företagets varulager har ökat med 25 800 kr.
Vad har hänt? Fel vid inventering? Har därmed KSV blivit felvärderat?
Här är det underförstått att det är fråga om en omföring vid bokslutet.
Det är inte något plötsligt inköp i sista stund..

BASplanen säger:
     [4900 Förändring av lager (gruppkonto)]
     4960 Förändring av lager av handelsvaror
Även här är det underförstått att det gäller en omföring.

Vad väljer du som motkonto?
Hittar du något exempel i boken?

 

Har kommit fram till detta men inte kunnat lösa  E delen

Arktos 1356
Postad: 17 okt 13:30

Håller med dig om E-delen.
Plötsligt handlar det om ett annat företag och dessutom ett handelsbolag, alltså en annan företagsform.  Här gäller andra regler för hantering av resultat m m än i AB. Det blir till att slå upp i boken (eller lagboken).

Svara Avbryt
Close