4 svar
100 visningar
DonQ är nöjd med hjälpen
DonQ 12
Postad: 16 okt 00:30 Redigerad: 16 okt 09:55

RED2 – Datortecks inventarier

Fråga 1

Företaget Datorteck startade för 4 år sedan. Inköp av inventarier har skett enligt följande:
År 1 70 000
År 2 90 000
År 3 120 000
Inköp av inventarier för år 4 är 40 000.
Företaget har sålt inventarier för 14 000 kr. Inventarierna var anskaffade under år 2 för 20 000 kr. De inventarier som köptes i år har Datorteck åter sålt under året utan vinst.
Inventarierna har sammanlagt skrivits av med 51 000 kr under dessa tre år.
Inventariernas ingående värde år 4 är 280 000 - 51 000 = 229 000.

Tidigare har man haft planenlig avskrivning men nu har man beslutat sig för att företaget ska gå över till räkenskapsenlig avskrivning. Man kommer då att redovisa överavskrivningen som en anläggningsreserv. Avskrivningen enligt plan är 10 år.

a) Vilket är det lägsta värde som inventarierna kan värderas till i bokslutet. Använd bifogat utdrag från deklarationsblanketten!

b) Däckgrossisten som säljer bildäck hade vid årets början ett ingående lager av en viss typ av däck enligt följande, 100 stycken á 575 kr. De har under året fått tre leveranser den 1 mars 200 stycken á 520 kr, den 9 augusti 200 stycken á 490 kr och den 7 november 150 stycken á 480. Vid årets slut så fanns det 175 stycken däck kvar i lager.

Vad blir årets kostnad för dessa däck?
Vad blir årets utgifter för däcken?
Vad blir det utgående lagervärdet om de använder sig av FIFO metoden?
Resonera lite runt begreppen LVP och inkuransavdrag och redogör för hur de skulle kunna påverka Däckgrossistens lagervärdering.


Rubrik korrigerad från "Redovisning 2" till nuvarande./Dracaena

DonQ 12
Postad: 16 okt 00:31

Dracaena 4006 – Moderator
Postad: 16 okt 09:52

DonQ, jag har korrigerat din rubrik eftersom den bryter mot pluggakutens regel 1.1:

När en tråd skapas ska rubriken tydligt ange trådens innehåll. Om du har flera frågor inom samma ämnesområde ska rubrikerna namnges på ett sådant sätt att det är tydligt vilken tråd som tillhör till vilken fråga.

Sedan så skall man göra en tråd per uppgift, därav är b) - uppgiften struken. /Dracaena, moderator

Arktos 1428
Postad: 16 okt 11:53
DonQ skrev:

Fråga 1

Företaget Datorteck startade för 4 år sedan. Inköp av inventarier har skett enligt följande:
År 1 70 000
År 2 90 000
År 3 120 000
Inköp av inventarier för år 4 är 40 000.
Företaget har sålt inventarier för 14 000 kr. Inventarierna var anskaffade under år 2 för 20 000 kr. De inventarier som köptes i år har Datorteck åter sålt under året utan vinst.
Inventarierna har sammanlagt skrivits av med 51 000 kr under dessa tre år.
Inventariernas ingående värde år 4 är 280 000 - 51 000 = 229 000.

Tidigare har man haft planenlig avskrivning men nu har man beslutat sig för att företaget ska gå över till räkenskapsenlig avskrivning. Man kommer då att redovisa överavskrivningen som en anläggningsreserv. Avskrivningen enligt plan är 10 år.

a) Vilket är det lägsta värde som inventarierna kan värderas till i bokslutet. Använd bifogat utdrag från deklarationsblanketten!

b) Däckgrossisten som säljer bildäck hade vid årets början ett ingående lager av en viss typ av däck enligt följande, 100 stycken á 575 kr. De har under året fått tre leveranser den 1 mars 200 stycken á 520 kr, den 9 augusti 200 stycken á 490 kr och den 7 november 150 stycken á 480. Vid årets slut så fanns det 175 stycken däck kvar i lager.

Vad blir årets kostnad för dessa däck?
Vad blir årets utgifter för däcken?
Vad blir det utgående lagervärdet om de använder sig av FIFO metoden?
Resonera lite runt begreppen LVP och inkuransavdrag och redogör för hur de skulle kunna påverka Däckgrossistens lagervärdering.


Rubrik korrigerad från "Redovisning 2" till nuvarande./Dracaena

Visa hur du har tänkt och hur långt du har kommit

DonQ 12
Postad: 25 okt 15:12
Arktos skrev:
DonQ skrev:

Fråga 1

Företaget Datorteck startade för 4 år sedan. Inköp av inventarier har skett enligt följande:
År 1 70 000
År 2 90 000
År 3 120 000
Inköp av inventarier för år 4 är 40 000.
Företaget har sålt inventarier för 14 000 kr. Inventarierna var anskaffade under år 2 för 20 000 kr. De inventarier som köptes i år har Datorteck åter sålt under året utan vinst.
Inventarierna har sammanlagt skrivits av med 51 000 kr under dessa tre år.
Inventariernas ingående värde år 4 är 280 000 - 51 000 = 229 000.

Tidigare har man haft planenlig avskrivning men nu har man beslutat sig för att företaget ska gå över till räkenskapsenlig avskrivning. Man kommer då att redovisa överavskrivningen som en anläggningsreserv. Avskrivningen enligt plan är 10 år.

a) Vilket är det lägsta värde som inventarierna kan värderas till i bokslutet. Använd bifogat utdrag från deklarationsblanketten!

b) Däckgrossisten som säljer bildäck hade vid årets början ett ingående lager av en viss typ av däck enligt följande, 100 stycken á 575 kr. De har under året fått tre leveranser den 1 mars 200 stycken á 520 kr, den 9 augusti 200 stycken á 490 kr och den 7 november 150 stycken á 480. Vid årets slut så fanns det 175 stycken däck kvar i lager.

Vad blir årets kostnad för dessa däck?
Vad blir årets utgifter för däcken?
Vad blir det utgående lagervärdet om de använder sig av FIFO metoden?
Resonera lite runt begreppen LVP och inkuransavdrag och redogör för hur de skulle kunna påverka Däckgrossistens lagervärdering.


Rubrik korrigerad från "Redovisning 2" till nuvarande./Dracaena

Visa hur du har tänkt och hur långt du har kommit

Vet inte om jag tänkt rätt och kommit långt nu :/

Svara Avbryt
Close