0 svar
62 visningar
MisterAxl 29
Postad: 20 sep 23:09

Redovisning 2 - Konteringar

Godkväll, Pluggakuten!

Inser att den här uppgiften tekniskt sett redan har fått sig ett svar för lite mer än en månad sedan, men jag ville likväl undersöka saken lite närmare här då jag kämpar på med samma uppgift.

Frågan lyder:

 

Anteckna i bifogade konteringsrutor hur omföringarna i samband med bokslutet ska konteras

Företaget betalar ränta på lånet den 1/9 varje år. Vid årets slut uppgår lånet till 90 000 kr och löper med 6 % ränta. Saldobalansen på kontot Upplupna räntor var vid årets början 2 000 kr.

 

Är det då meningen att jag enbart ska ta hänsyn till omföringen i det här fallet och ignorera saldobalansen? Det har gått lite diskussioner här tidigare om denna uppgift och hur man ska tolka den.

För om vi struntar i saldobalansen och fokuserar blint på omföringarna så blir resultatet så här:

90 000 x 0,06 x 4 / 12 = 1 800 kr

Vilket då förs in som omföringar på detta vis:

  1. Konto 2960 Upplupna räntekostnader, Kredit 1 800 kr
  2. Konto 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder, Debet 1 800 kr

 

Ingenstans i de bifogade konteringsrutorna till uppgiften finns det heller utrymme för både saldobalans och omföringar. Så om jag tolkar uppgiften rätt så blir svaret det som jag har skrivit ovan. Konto 2960 har ju även blivit "nollställt" på förra årets upplupna räntor på 2 000 kr eftersom den betalningen skedde den 1/9 och vi befinner oss just nu vid årets slut och ska genomföra den här omföringen till nästa år.

Går vi däremot tillbaka ett år i forumet och undersöker vad som har diskuterats tidigare om den här uppgiften där förklaringen låter; ”Den här frågan är lite svår men tänk att det finns upplupna ej betalda/bokförda räntor från år 1 på 2000 kr, sedan betalar du räntan den 1/9 och vid bokslutet år 2 uppstår då återigen obetald ränta för månad 9, 10, 11 och 12 = 1800.” så betyder det här att man även ska lägga till en debetpost på konto 2960 på 200 kr och en kreditpost på konto 8410 på 200 kr.

 

Det skulle då bli att det rätta svaret ser ut så här:

  1. Konto 2960 Upplupna räntekostnader, Debet 200 kr, Kredit 2 000 kr
  2. Konto 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder, Debet 6 000 kr, Kredit 200 kr

6 000 kr får vi ut om vi tar hänsyn till hela årets räntebetalning eftersom vi vet att 4 månader, alltså perioden mellan 1/9 till 31/12, innebär en upplupen ränta på 2 000 kr vid årets början. 2 000 x 3 = 6 000 kr.

Men precis som andra personer före mig så tolkar jag det som att man endast ska ta hänsyn till omföringarna och ignorera saldobalansen. Kommentarer ifrån flera andra personer säger dock att man även ska ha med en debetpost och en kreditpost på 200 kr. Så vilket stämmer, egentligen?

Svara Avbryt
Close