1 svar
99 visningar
johansson2 är nöjd med hjälpen
johansson2 2
Postad: 7 jan 21:31

Redovisning 2, omföringar i bokslutet

Hej, jag skulle gärna vilja ha hjälp med denna uppgiften, har löst A,B och D tror jag, men jag får inte till C och E. Här kommer uppgiften. 

Anteckna i bifogade konteringsrutor hur omföringarna i samband med bokslutet ska konteras

a) Vid bokslutet beräknas Hansson AB.s skattekostnad beräknas till 412 000 kr.

b) Företagets varulager har ökat med 25 800 kr.

c) Företaget betalar ränta på lånet den 1/9 varje år. Vid årets slut uppgår lånet till 90 000 kr och löper med 6 % ränta. Saldobalansen på kontot Upplupna räntor var vid årets början 2 000 kr.

d) En leverantörsskuld på 40 000 Euro är bokförd till 384 000 kr. Vid bokslutet är kursen för en Euro 9,80 kr.

e) I handelsbolaget Pettersson och Bendel uppgår vinsten till 670 000 kr. Vinstfördelning ska ske enligt lag. Pettersson har satsat 40 000 kr i bolaget och Bendel 150 000 kr. Referensräntan uppgår 3%. Bendel ska ha en ersättning på 30 000 för sitt arbete i företaget.

Arktos 1522
Postad: 13 jan 20:52

Välkommen till Pluggakuten!
Tyvärr har din fråga blivit liggande.

Är den fortfarande aktuell?

I så fall kan jag hjälpa dig med c)

Svara Avbryt
Close