0 svar
27 visningar
Luckynaya 3
Postad: 4 aug 13:54

Redovisning 2- skatt

Har försökt lösa uppgiften men vet inte om jag har gjort rätt.

Nedanstående resultaträkning visar årets resultat för AB Dustin.

I rörelsens kostnader ingår representationskostnader för 83 000 kr, varav 5 600 kr avser representation för över 90 kr exkl moms per person och måltid. Det ingår vidare en medlemsavgift till SAF på 4 000 kr och en gåva till Rädda Barnen på 10 000 kr.

15 000 kr av överavskrivningen avser fastigheten. Inventarierna skrivs av enligt räkenskapsenlig metod. Föregående år gjorde AB Dustin en förlust på 25 400 kr.

Ägaren har erhållit lön för sitt arbete med 180 000 kr och hans hustru som också arbetar i företaget har tjänat 75 000 kr.

Företaget äger också en hyresfastighet, taxeringsvärde 900 000 kr.

Företaget har betalt en preliminär skatt på 48 000 kr under året.

a) Beräkna den skattepliktiga nettoinkomsten för AB Dustin.

b) Visa med uträkningar om AB Dustin har betalt tillräckligt i skatt.

c) Om det visar sig att AB Dustin har betalat för lite i skatt hur kan företaget undvika att få ett underskott på skattekontot?

AB Dustins resultaträkning 2011
i kr
Rörelsens intäkter 1 500 000
Rörelsens kostnader 1 200 000
Avskrivningar 180 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 120 000
Finansiella poster
Ränteintäkter 40 000
Räntekostnader 80 000
Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader 80 000
Bokslutsdispositioner Överavskrivningar 20 000
Resultat före skatt 60 000

 

_______________________________________________________

Vad jag har gjort:

Svara Avbryt
Close