1 svar
392 visningar
stefanie91 3
Postad: 12 dec 2021 17:49

redovisning 2 uppdrag 4

Hej allihopa !!!

Jag hade försökt att lösa den uppgiften men det kan jag inte, snälla om någon kan hjälpa mig med svaret??

Nedanstående resultaträkning visar årets resultat för AB Dustin.

I rörelsens kostnader ingår representationskostnader för 83 000 kr, varav 5 600 kr avser representation för över 90 kr exkl moms per person och måltid. Det ingår vidare en medlemsavgift till SAF på 4 000 kr och en gåva till Rädda Barnen på 10 000 kr.

15 000 kr av överavskrivningen avser fastigheten. Inventarierna skrivs av enligt räkenskapsenlig metod. Föregående år gjorde AB Dustin en förlust på 25 400 kr.

Ägaren har erhållit lön för sitt arbete med 180 000 kr och hans hustru som också arbetar i företaget har tjänat 75 000 kr.

Företaget äger också en hyresfastighet, taxeringsvärde 900 000 kr.

Företaget har betalt en preliminär skatt på 48 000 kr under året.

a) Beräkna den skattepliktiga nettoinkomsten för AB Dustin.

b) Visa med uträkningar om AB Dustin har betalt tillräckligt i skatt.

c) Om det visar sig att AB Dustin har betalat för lite i skatt hur kan företaget undvika att få ett underskott på skattekontot?

AB Dustins resultaträkning 2011
i kr
Rörelsens intäkter 1 500 000
Rörelsens kostnader 1 200 000
Avskrivningar 180 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 120 000
Finansiella poster
Ränteintäkter 40 000
Räntekostnader 80 000
Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader 80 000
Bokslutsdispositioner Överavskrivningar 20 000
Resultat före skatt 60 000

 

Åretslutlig skatt

-

Årets preliminära skatt
= över/ underskott

 

Preliminär skatt betalas 12 gånger under årets

 

60 000

_

48 000
= 12 000

Redovisat resultat                    60 000

Ej avdragsgilla kostnader                                     10 000+4000+90+5600=19690

Schablonränta                            

Förlust föregående år                                           –25 400

Nettointäkt                                

Beskattningsbar

Slutlig skatt                               

Avgår preliminär skatt              – 48 000

Överskott                                     12 000

Gerdan 2
Postad: 3 aug 07:50

Jag har också fastnat på den uppgiften, förstår inte hur jag ska räkna. Har jag gjort rätt på fråga a?

60000+5600+4000+10000= 79600

Fråga b och c kommer jag ingenstans på.

Svara Avbryt
Close