1 svar
185 visningar
Samah96 10
Postad: 6 jun 16:46

Redovisning 2 uppdrag 4

Du jobbar på Mjukt Papper AB och ska värdera lagret.  Följande inköp har gjorts: 31-mar 100 artiklar x 49 kronor, 30-jun 125 artiklar x 46 kronor, 27-sep 175 artiklar x 45 kronor och 15-dec 75 artiklar x 48 kronor. Lagrets ingående värde var 0 kr och inventeringen 31-dec visar att det finns 125 artiklar på lagret. Det verkliga värdet[1] är  46 kronor.

2a) Beräkna anskaffnings-värdet. Visa beräkning.
Ingåendelager      0

100                         49

125                         46

175                         45

75                           48

 

75x48= 3600

50x45= 2250

Anskaffningsvärdet = 5850kr

 

 
2b) Beräkna verkliga värdet. Visa beräkning.
Anskaffningsvärdet 125 artiklar = 5850kr

Verkliga vädet 125 x 46                 =5750 kr

Lvp = 5850 kr anskaffningsvärdet

 
2c) Redovisa lägsta lagervärde.

Motivera svar.
-3% inkurans   5850 x 0,97= 5674,5 kr

2d) Beräkna SVK:Sålda Varors Kostnad ( någan kan hjälpa mig med detta ) 
 Arktos Online 2251
Postad: 8 jun 13:41

2d)  Hur beräknar med SVK (sålda varors kostnad)

[Förr i världen kallade man det  KSV,  kostnad sålda varor,
men innebörden är densamma: anskaffningsvärdet för de varor som sålts under året]

SVK = [ingående lager] + årets inköp – [utgående lager]

----------------------------------------
Men Anskaffningsvärdet först i ditt inlägg ska väl vara
[ingående lager] + årets inköp         (allt till anskaffningsvärde)

Det du kallar Anskaffningsvärde  skulle jag kalla [utgående lager].
beräknat enligt fifu och före inkuransavdrag.

Svara Avbryt
Close