5 svar
180 visningar
Farina är nöjd med hjälpen
Farina 117
Postad: 27 aug 2022 12:59

Redoxreaktion

Hej

Det står i min bok att redoxrekation är en kemisk reaktion i vilken ett ämne reduceras och det andra oxideras. Därför tror jag att alla reaktioner mellan en metall och en ickemetall är redoxreaktioner men det finns ett exempel på redoxreaktion som visar reaktionen mellan metaller Zn och Cu. Jag förstår inte hur två metaller kan reagera med varandra. Vilka reaktioner kallas för redoxreaktion?

Alla svar uppskattas

Smaragdalena Online 79737 – Lärare
Postad: 27 aug 2022 15:06

Precis som det står i din bok: alla kemiska reaktioner där ett ämne oxideras och ett annat oxideras. Det kan vara en metall och en icke-metall, två metaller eller två icke-metaller det handlar om.

Har du lärt dig om ädla och oädla metaller? Det handlar om ifall en metall "vill" vara i atom-form (reducerad) eller i jonform(oxiderad).

Farina 117
Postad: 27 aug 2022 15:13
Smaragdalena skrev:

Precis som det står i din bok: alla kemiska reaktioner där ett ämne oxideras och ett annat oxideras. Det kan vara en metall och en icke-metall, två metaller eller två icke-metaller det handlar om.

Har du lärt dig om ädla och oädla metaller? Det handlar om ifall en metall "vill" vara i atom-form (reducerad) eller i jonform(oxiderad).

Så menar du att det går för två metaller att reagera med varandra om en av de två är i jonform och den andra i atomform? Du sa att två icke metaller också kan reagera med varandra och är det då vi har delvis elektronövergång? och nej jag har inte lärt mig om ädla och oädla metaller.

Smaragdalena Online 79737 – Lärare
Postad: 27 aug 2022 15:22

Om man stoppar ner en bit koppartråd i en lösning som innehåller silverjoner, så kommer det att ske en reaktion så att det bildas silveratomer och kopparjoner, eftersom silver är ädlare än koppar (d v s silver "vill" vara i atomform starkare än vad koppar "vill").

Om man stoppar ner en bit silvertråd i en lösning som innehåller kopparjoner, så kommer det inte att ske någon reaktion eftersom silver är ädlare än koppar (d v s silver "vill" vara i atomform starkare än vad koppar "vill").

Farina 117
Postad: 27 aug 2022 15:26
Smaragdalena skrev:

Om man stoppar ner en bit koppartråd i en lösning som innehåller silverjoner, så kommer det att ske en reaktion så att det bildas silveratomer och kopparjoner, eftersom silver är ädlare än koppar (d v s silver "vill" vara i atomform starkare än vad koppar "vill").

Om man stoppar ner en bit silvertråd i en lösning som innehåller kopparjoner, så kommer det inte att ske någon reaktion eftersom silver är ädlare än koppar (d v s silver "vill" vara i atomform starkare än vad koppar "vill").

Så kan man säga att redoxreaktion mellan 2 metaller kan ske om en av de två är i jon form och den som är i jonform är ädlare än den som är i atomform?

Smaragdalena Online 79737 – Lärare
Postad: 27 aug 2022 15:30

Det stämmer. Det finns många andra varianter av redoxreaktioner också, som jag skrev tidigare.

Svara Avbryt
Close