4 svar
137 visningar
Itsafem22 132
Postad: 9 okt 2019 20:52

Redoxreaktion

I rymdfarkoster använder man en speciell ackumulator. Den ena elektroden består av silver och silver(II)oxid, AgO. Den andra elektroden består av zink och zink(II)oxid, ZnO. Skriv formeln som beskriver det kemiska förloppet vid urladdning av ackumulatorn! 

 

Facit ger: Zn + AgO → ZnO + Ag

Varför oxiderar inte zink här då den är en mer oädel metall än silver?

Smaragdalena 57153 – Lärare
Postad: 9 okt 2019 21:07

Jo, zink oxideras, det är ju det du har skrivit i formeln. Silverjonerna resuceras till metalliskt silver, och zinkatomerna oxideras till zinkjoner.

Itsafem22 132
Postad: 9 okt 2019 21:12

Vad betyder det då att zink tar upp en syreatom?

Itsafem22 132
Postad: 9 okt 2019 21:14

Skulle det vara rätt om jag skrev Zn(s) + Ag+(aq) > Zn(2+)(aq) + Ag(s) ?

Smaragdalena 57153 – Lärare
Postad: 9 okt 2019 21:29
Itsafem22 skrev:

Skulle det vara rätt om jag skrev Zn(s) + Ag+(aq) > Zn(2+)(aq) + Ag(s) ?

Ja, eftersom det var den ovanliga jonen Ag2+ från början. Silverjoner brukar ha laddingen +1.

Svara Avbryt
Close