1 svar
37 visningar
Quacker 509
Postad: 6 sep 2019

Redoxreaktioner

(Jag har svårt för elektroner, redoxreaktioner, veta vad som reagerar med vad i tex organisk kemi, ...)

Om redoxreaktioner skriver biologiboken:

"Ju mer reducerad en molekyl är ju mer energi finns i dess kovalenta bindningar."

Kan någon förklara hur de menar med den meningen?

När det handlar om organiska föreningar så är "slutprodukterna" koldioxid och vatten (plus eventuellt fler ämnen om det finns andra atomslag närvarande), d v s kolatomerna (och väteatomerna) är i sina mest oxiderade tillstånd. 

När metan förbränns, ändras oxidationstalet för kol från -IV till +IV och det frigörs väldigt mycket värme/energi.
När kolmonoxid förbränns, ändras oxidationstalet för kol från +III till +IV och det frigörs betydligt mindre värme/energi.

Svara Avbryt
Close