7 svar
7 visningar
Eli123be 423
Postad: Igår

redoxreaktioner halogener

Hej!

Hur tänker man på följande fråga. Vet att halogener reduceras bättre ju högre elektronegativitet de har. Men förstår inte riktigt vilken form de är i då och när de reduceras.

"Avgör om det sker en reaktion i följande exempel. Skriv formel för den reaktion som sker.

Klorvatten, en vattenlösning av klor, Cl2(aq), blandas med en natriumjodidlösning, NaI(aq)."

Tacksam för hjälp!

Vilket ämne har högst elektronegativitet, klor eller jod?

Eli123be 423
Postad: Igår

klor har högst elektronegativitet

Det betyder att klor är bättre på att dra till sig elektroner än vad jod är på att hålla emot. Kommer reaktionen att ske?

Eli123be 423
Postad: Igår

ja, klor kommer att attrahera jodidelektronerna

Korrekt. Kan du skriva reaktionsformeln för reaktionen?

Eli123be 423
Postad: Igår

förstår dock inte när man kan anta att klorvatten kan reagera. I vissa reaktioner finns det kloridjoner som inte kan reagera

Du har själv skrivit att klor har större elektronegativitet än brom. Det innebär att kloratomer (i klormolekyler) kan dra till sig elektroner från jod(idjoner), men att jodatomer (i jodmolekyler) kan dra till sig elektroner från klor(idjoner)

Svara Avbryt
Close