1 svar
48 visningar
Tereezu 2
Postad: 23 jun 20:32

Referat om romarriket

Hej! 

Jag har fått som uppgift att skriva ett referat om romarriket och fick tillbaka det med att jag skulle ändra om texten. Jag har följt alla instruktioner som finns och får F då hon anser att min styckeindelning är fel trotts att jag inte vet hur jag ska göra bättre. Kan jag snälla få hjälp med hur jag ska dela upp styckena i denna text? Vet inte vad jag ska göra längre då det känns som om det jag gör inte spelar någon roll :/

Här är mitt referat:   

Ur ‘’ Människans texter - Litteraturen’’ sida 34 - 38


 ‘’I boken ‘’Människans texter - Litteraturen sida 34 - 38’’ (2012) skriver Anders Lindqvist och Karl Lindqvist om antiken och romarriket ’’

 

Rom grundades 750 f. kr av bröderna Romulus och Remus och styrdes senare av en kung. Sista kungen avsattes 509 f.k och att makten gick till ‘’senaten’’ där fria män fick rösträtt.
Romarriket växte och år 270 f. kr styrde italienska halvön och andra länder kring medelhavet. Romarna var duktiga soldater men även ingenjörer som byggde vägar och brovalv.
När romarna fick kontakt med Grekland och såg hur utvecklad deras kultur var tog de över den och  gjorde om deras alfabet till sitt, ansåg att genrerna epik, drama och lyrik ej behövde nya samt den grekiska mytologin.
Poeten Horatius uttryckte detta med orden ‘’Det besegrade Grekland besegrade sina besegrare.’’


Författarna skriver om hur tydliga samhällsklasserna var under antiken och att man i romarriket antingen kunde vara patricier eller plebejer. Patricier var högre uppsatta och plebejer lägre.


Det står om olika statsskick i boken och de olika ledare som fanns under romarrikets storhetstid. Caesar utnämnde sig själv till enväldig kejsare (100 - 44 f.kr)  men blev mördad av Brutus som ville återställa republiken.
Det uppstod ett inbördeskrig av den anledningen fram till att Octavius blev den nya enväldiga kejsaren år 36 f. kr (63 f. kr - 14 e. kr).
Författarna i samhället blev ett hot för kejsaren och såg till att vissa utvalda författare får betalt för att skriva det som kejsaren vill men följs inte reglerna riskerar man att bli avrättad. Därför är litteraturen från denna tid en hyllning till kejsaren och landet. Ett annat hot för kejsaren var uppkomsten av kristendomen och år 30 började denna religion växa och för att motverka detta så börjar man förfölja kristna. Trots detta inför romarriket kristendomen som ny statsreligion.
Avslutningsvis skriver författarna om andra händelser utanför europa men nämns antiken är det den grekiska och romerska kulturen som man menar.

SeriousCephalopod Online 2482
Postad: 24 jun 09:56

Idén är att stycken måste läsas som helhet för att man ska förstå sammanhanget, dvs att man kan hoppa mellan stycken utan att förlora alltför mycket sammanhang men att man förlorar mycket sammanhang (tappar bort sig) om man börjar i mitten av ett stycke. 

Styckesindelning är formatteringen, radbyten, blankrader, indrag, numreing osv som kommunicerar till läsaren var ett stycke börjar och slutar. Detta kan göras på olika sätt men ett möjligt problem är att du blandar enkla radbyten och blankrader. Man gör aldrig radbyten om man fortfarande för samma tråd och du gör radbyten när inga är relevanta.

Ta där jag skrivit in [1]

Rom grundades 750 f. kr av bröderna Romulus och Remus och styrdes senare av en kung. Sista kungen avsattes 509 f.k och att makten gick till ‘’senaten’’ där fria män fick rösträtt.
Romarriket växte och år 270 f. kr styrde italienska halvön och andra länder kring medelhavet. Romarna var duktiga soldater men även ingenjörer som byggde vägar och brovalv.
När romarna fick kontakt med Grekland och såg hur utvecklad deras kultur var tog de över den och  gjorde om deras alfabet till sitt, ansåg att genrerna epik, drama och lyrik ej behövde nya samt den grekiska mytologin. [1]
Poeten Horatius uttryckte detta med orden ‘’Det besegrade Grekland besegrade sina besegrare.’’

[2]

Författarna skriver om hur tydliga samhällsklasserna var under antiken och att man i romarriket antingen kunde vara patricier eller plebejer. Patricier var högre uppsatta och plebejer lägre.

[3]

Det står om olika statsskick i boken och de olika ledare som fanns under romarrikets storhetstid. Caesar utnämnde sig själv till enväldig kejsare (100 - 44 f.kr)  men blev mördad av Brutus som ville återställa republiken.
Det uppstod ett inbördeskrig av den anledningen fram till att Octavius blev den nya enväldiga kejsaren år 36 f. kr (63 f. kr - 14 e. kr).

[1] Meningen innan handlar om hur romarna övertar grekisk kultur men den efterföljande meningen är en fortsättning av det temat. Inget skäl till radbyte. 

Du ska alltså börja med att ta bort onödiga radbyten men gällande formattering ska du välja mellan att markera styckesindelningen antingen med enkelt radbyte eller blankrad. Vid [1] har du alltså enkelt radbyte och vid [2] och [3] har du dubbel blankrad. Endast en av dessa två markerar gränsen mellan ett stycke. Enklast är att aldrig byta rad inom ett stycke.


Finns mer att anmärka på, exempelvis temat på innehållet i styckena, men då radbytena är det som är mest uppenbart kopplat till stycksindelningen så börjar jag där.

Svara Avbryt
Close