35 svar
268 visningar
Matteuppgift95 164
Postad: 5 sep 2020

Referat "Tro på en platt jord kan ge dödliga konsekvenser"-DN artikel

Jag skriver en referat om DN arkiken ,Tro på en platt jord kan få dödliga konsekvenser" .Behöver hjälp med förslag hur jag kan förbättra och ändra,såhär skrev jag.

 

I arrtikeln tro på en platt jord kan få dödliga konsekvenser säger redaktören Maria Günther att konsekvenserna kan bli dödliga när människor inte litar på vetenskap.Idéer och konspirationsteorier om jorden är platt eller runt har diskuterats i nätet,det som är självklara är att jorden är rund.Men det som varit lättare hitta var människor som trot på det som sprids i nätet det vill säga att jorden är platt.Men när människor inte tror på andra delar av vetenskapen,såsom att utsläpp av växthusgas påverkar klimatet då kan konsekvenserna bli stora och även dödliga.Maria Günther skriver att"vi ska inte överdriva hur sällan folk litar på vetenskap" ,och att "problemet kommer när forskar resultat strider mot våra värderingar,våra insikter eller det vi tror på.Enligt många debatörer så hävdar de att det är okunskap som får oss människor att inte lita på vetenskap,men en säker väg för människor att få reda på mer om forskning oc h vår värld kan vara genom systematisk forskning 

Matteuppgift95 164
Postad: 5 sep 2020

Hjälp

Matteuppgift95 skrev:

Hjälp

Matteuppgift95, det står i Pluggakutens regler att du skall vänta åtminstone 24 timmar innan du bumpar din tråd.  /moderator

Aerius 444
Postad: 6 sep 2020

Problemet är så kallade klimatforskare/ingengörer som påstår att klimatforskning är fake och annat ovetenskapligt för att misskreditera klimatforskning en. Se skillnad på vetenskap och pseudovetenskap blir bara mer och mer viktigt. På 50-talet var det nyttigt att röka enligt pseudovetenskap till exempel. 

Matteuppgift95 164
Postad: 6 sep 2020
Aerius skrev:

Problemet är så kallade klimatforskare/ingengörer som påstår att klimatforskning är fake och annat ovetenskapligt för att misskreditera klimatforskning en. Se skillnad på vetenskap och pseudovetenskap blir bara mer och mer viktigt. På 50-talet var det nyttigt att röka enligt pseudovetenskap till exempel. 

Är det en referat av artikeln eller ett exempel?

Jag vet inte hur jag kan referera kort det viktiga,om du förstår det som jag har skrivit!! Kan du visa exempel av det jag skrivit 

Aerius 444
Postad: 6 sep 2020

Jag förstår inte vad ditt referat försöker lyfta fram ur texten. Första raden hade jag skrivit så här

I artikeln tro på en platt jord kan få dödliga konsekvenser säger ...

så läsaren förstår att det är en artikel det syftas på. En annan sak jag ändrat på. Det är svårt att förstå vad som är dina ord och vad som är artikelns ord. Är det artikelns slutsatser eller dina slutsatser om artikeln jag läser?

Matteuppgift95 164
Postad: 6 sep 2020
Aerius skrev:

Jag förstår inte vad ditt referat försöker lyfta fram ur texten. Första raden hade jag skrivit så här

I artikeln tro på en platt jord kan få dödliga konsekvenser säger ...

så läsaren förstår att det är en artikel det syftas på. En annan sak jag ändrat på. Det är svårt att förstå vad som är dina ord och vad som är artikelns ord. Är det artikelns slutsatser eller dina slutsatser om artikeln jag läser?

Det är mina slutsats om artikeln.Jag vet inte hur jag ska förbättra.Eller om du har läst den artikeln på DN ,jag vet inte om jag fått med det viktiga men det va mitt försök 

Matteuppgift95 164
Postad: 6 sep 2020

Här är artikeln från DN!! :) ,undrar hur jag kan förbättra min referat ,jag försökte få med det viktigast :/

Om du skall skriva ett referat så skall du ta fram slutsatserna från artikeln, inte dina egna slutsatser. Om dina egna slutsatser är med  så är det inte ett referat av artikeln.

Aerius 444
Postad: 6 sep 2020

Dela upp referatet i paragrafer. Varje paragraf avslutas med vad din slutsats är.

Jag har läst referatet flera gånger nu men jag förstår inte vad slutsatsen/slutsatserna i referatet är. Jag har försökt hitta artikeln på internet men tyvärr prenumererar jag inte på DN, kan därför inte läsa artikeln.

Utifrån det lilla jag hittade om artikeln tror jag att en slutsats skribenten gör är. Konspirationsteorier blir farliga när de handlar om forskning som räddar liv. Eftersom det kan leda till människor söker inte vård i tid eller tar inte emot den vård som erbjuds.

Matteuppgift95 164
Postad: 6 sep 2020

Jag vet inte hurnjagnska göra. Kan någon visa ett exempel på hur jag kan dra slutsats över vad nån sagt.

Du skall skriva en kort sammanfattnig av vad artikeln handlar om, utan några egna slutsatser. Det är detta som är att skriva ett referat.

Aerius 444
Postad: 6 sep 2020 Redigerad: 6 sep 2020

Intressant artikel. Varför en del inte tror på vetenskap och forskning är intressant samt i många fall märkligt.

En artikel kan delas upp i tre delar

inledning - brödtext - slutsat.

Även paragrafer kan delas upp på detta sätt. I princip räcker det att läsa slutet av en artikel för att få slutsatsen.

Tar artikeln upp något som du anser viktigt? Tycker du att artikeln kommer fram till en slutsats?

edit: Smaragdalena han svara medan jag skrev och svarade bättre.

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020
Aerius skrev:

Intressant artikel. Varför en del inte tror på vetenskap och forskning är intressant samt i många fall märkligt.

En artikel kan delas upp i tre delar

inledning - brödtext - slutsat.

Även paragrafer kan delas upp på detta sätt. I princip räcker det att läsa slutet av en artikel för att få slutsatsen.

Tar artikeln upp något som du anser viktigt? Tycker du att artikeln kommer fram till en slutsats?

edit: Smaragdalena han svara medan jag skrev och svarade bättre.

Skrev om mitt referat :), kan någon se om jag fått med det viktiga.Jag drog slutsats på det mesta som källorna sa,dvs filosofen osv !

 

I artikeln "tro på en platt jord kan få dödliga konsekvenser' redogör vetenskapsjournalist en Maria Günther hur idéer och konspirationsteorier som delas i nätet kan leda till att människor misstror på andra delar av vetenskap,men tvivla på vetenskap. vidare förklarar Maria Günther att om människor tvivlar på att växhusgaser inte påverkar vår klimat och att polovacin inte hjälper så kan påföljen bli allvarliga och dödliga.Filosofen Stefan Schubert förklarar vidare varför människor inte alltid tror på vetenskap.Han hävdar att när forskningsresultat strider mot människors värderingar,tro då börjar människor lita mindre på vetenskap.Vidare anser Stefan Schubert att det inte är inkompetens eller intelligens som får människor att inte tro på vetenskap,utan snarare handlar det om forskning som strider mot människors principer,tro och värderingar som for människor att misstro på vetenskap. Filosofen Stefan Schubert säger att manninte borde håna människor som inte tror på vetenskap eftersom det har varken med inteligens eller okunskap att göra.Enligt Christer norlund anser att människor borde lära känna varandra bättre och umgåss med andra människor för att bryta grupptänkande.Han menar att om man lär sig mer om hur andra tänker och att det finns olika sätt att tänka så kan det ändra ens uppfattning och tankar.

Aerius 444
Postad: 7 sep 2020

Mycket bättre!

Några punkter

- styckeindelning saknas, (styckeindelning gör texten mer lättläst samt lättare att plocka ut delar av texten.)

- första raden förstår jag inte vad som menas,

- artikeln är skriven av en person Maria G, men längre ner i texten låter det som Filosofen Stefan Schubert också är en författare. Vem är Chirster Norlund som dyker upp på slutet.

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020 Redigerad: 7 sep 2020
Aerius skrev:

Mycket bättre!

Några punkter

- styckeindelning saknas, (styckeindelning gör texten mer lättläst samt lättare att plocka ut delar av texten.)

- första raden förstår jag inte vad som menas,

- artikeln är skriven av en person Maria G, men längre ner i texten låter det som Filosofen Stefan Schubert också är en författare. Vem är Chirster Norlund som dyker upp på slutet.

Maria G är ju redaktören som har skrivit artikeln ,filosofen Stefan S presenteras i artklen och vad han tycker av författaren som skrivit. Christer Nordlund är professor i idéhistoria.

 

Det jag försökte förklara i första meningen var att Maria G beskriver i artikeln hur ideer om att jorden är platt kan missleda folk till att inte tro på andra delar av vetenskap exempelvis att polovacin inte är till nytta eller att växthusgaser inte påverkar klimatet. Men att idéer som delas kan också få människor att tänka i grupp och tro på konspirationsteorier som inte stämmeer,vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om människor inte tror på vetenskap .vet du hur jag kan förbättra?

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020

Det jag inte förstår är hur jag ska lyfta fram det som filosofen säger i texten,utan att det ska låta som att han häst skrivit artklen.

Kan jag ex skriva, journalisten ... Nämner i texten att människor borde umgåss för att bryta grupptänkande.

Hur kan jag lyfta fram vad andra människor i texten har att säga,kan nån ge ett exempel så jag förstår ;)

Aerius 444
Postad: 7 sep 2020

Det är inte det här

"Maria G beskriver i artikeln hur ideer om att jorden är platt kan missleda folk till att inte tro på andra delar av vetenskap exempelvis att polovacin inte är till nytta eller att växthusgaser inte påverkar klimatet. Men att idéer som delas kan också få människor att tänka i grupp och tro på konspirationsteorier som inte stämmeer,vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om människor inte tror på vetenskap ."

artikelförfattaren menar i början.

När artikeln skrevs 2016 var tron på en platt jord på uppgående. Artikelförfattaren använde platt jord teorier för att visa hur enkelt konspirationsteorier kan spridas via internet. Sen följer artikelförfattaren upp det genom att säga konspirationsteorier kan vara farliga och visar på exempel när det hänt.

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020
Aerius skrev:

Det är inte det här

"Maria G beskriver i artikeln hur ideer om att jorden är platt kan missleda folk till att inte tro på andra delar av vetenskap exempelvis att polovacin inte är till nytta eller att växthusgaser inte påverkar klimatet. Men att idéer som delas kan också få människor att tänka i grupp och tro på konspirationsteorier som inte stämmeer,vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om människor inte tror på vetenskap ."

artikelförfattaren menar i början.

När artikeln skrevs 2016 var tron på en platt jord på uppgående. Artikelförfattaren använde platt jord teorier för att visa hur enkelt konspirationsteorier kan spridas via internet. Sen följer artikelförfattaren upp det genom att säga konspirationsteorier kan vara farliga och visar på exempel när det hänt.

Okej förstår hur du menar i inledningen,men hur kan jag få in vad Stefan säger i artikeln ,utan att det ska låta som att han har skrivit artklen och alla andra vetenskaps människor som har säga nåt i texten ,ska jag säga att" filosofen Stefan b nämner?

Aerius 444
Postad: 7 sep 2020

"Maria G har intervjuat..."

"Maria G har träffat..."

Visa att artikelförfattaren har träffat de som citeras. Jämför med när artikelförfattaren skriver om vad Neil deGrasse Tyson säger om platt jord följare. Där visar artikelförfattaren att den inte personligen träffat Neil deGrasse Tyson.

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020
Aerius skrev:

"Maria G har intervjuat..."

"Maria G har träffat..."

Visa att artikelförfattaren har träffat de som citeras. Jämför med när artikelförfattaren skriver om vad Neil deGrasse Tyson säger om platt jord följare. Där visar artikelförfattaren att den inte personligen träffat Neil deGrasse Tyson.

Det här tog jag med till slut delen för mitt referat,jag drog slutsats av vad "vetenskaps människorna " i texten sa ,jag vet inte hur jag ska förkorta allt,sen vet jag heller inte om det va det viktigast,men tror att det jag fick med var det viktigaste. kan du  ge exempel på hur jag kan förbättra? 

 

Maria G har pratat med filosofen Stefan Schubert vid centre for effective altruism i Oxford som hävdar att det inte är ofta som folk tvivlar på vetenskap, och när folk misstror på vetenskap så den största orsaken att forskningsresultat går emot vad människor tror på och väderar,och att det är därför som människor inte litar så mycket på vetenskap.Dessutom påpekar han att det inte har göra med intelligens eller okunskap om vetenskap för att inte tro på kunskap.Avslutningsvist så har har Maria G också träffat christer Nordlund som är Professor i idéhistoria ,han tycker att en lösning är att människor ska umgåss och lära känna andra människor med olika kulturer dels för att förstå hur man själv tänker ,men också för att förstå att det finns olika sätt att tänka,men också för att kunna ändra på hur man tänker och uppfattningar.

Aerius 444
Postad: 7 sep 2020

Det där var mycket bättre.

Lite småsaker att ändra är mellanslag efter punkter och komman. Jag tycker jag förstår din text men det språkliga kunde vara bättre. Det kan jag inte hjälpa till med, tror det är bäst att fråga din lärare hur språket ska utformas.

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020 Redigerad: 7 sep 2020

Jag förstår inte riktig vad du menade med den här meningen

"När artikeln skrevs 2016 var tron på en platt jord på uppgående".

Menar du att människor började tro att jorden var platt?

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020
Aerius skrev:

Det där var mycket bättre.

Lite småsaker att ändra är mellanslag efter punkter och komman. Jag tycker jag förstår din text men det språkliga kunde vara bättre. Det kan jag inte hjälpa till med, tror det är bäst att fråga din lärare hur språket ska utformas.

Glömde citera :)

Aerius 444
Postad: 7 sep 2020 Redigerad: 7 sep 2020
Matteuppgift95 skrev:

Jag förstår inte riktig vad du menade med den här meningen

"När artikeln skrevs 2016 var tron på en platt jord på uppgående".

Menar du att människor började tro att jorden var platt?

Haha, ja jag trodde det då, att människor började tro att jorden var platt :D Grupper som trodde att jorden var platt växte och "bevis" för en platt jord dök upp på youtube då och då. Om det faktiskt var så att människor började tro att jorden var platt vet jag inte. Vissa gick med i dessa grupper bara för att det var kul att säga att jorden var platt, inget dom trodde på egentligen.

Hoppas det går bra med referatet :)

Matteuppgift95 164
Postad: 7 sep 2020
Aerius skrev:
Matteuppgift95 skrev:

Jag förstår inte riktig vad du menade med den här meningen

"När artikeln skrevs 2016 var tron på en platt jord på uppgående".

Menar du att människor började tro att jorden var platt?

Haha, ja jag trodde det då, att människor började tro att jorden var platt :D Grupper som trodde att jorden var platt växte och "bevis" för en platt jord dök upp på youtube då och då. Om det faktiskt var så att människor började tro att jorden var platt vet jag inte. Vissa gick med i dessa grupper bara för att det var kul att säga att jorden var platt, inget dom trodde på egentligen.

Hoppas det går bra med referatet :)

Aha ,men då förstår jag.Tack så hemsk mycket för din hjälp .MVH 

Matteuppgift95 164
Postad: 11 sep 2020

Jag vet inte hur jag kan avsluta mitt referat såhär tänkte jag,

" avslutningsvis kan man säga att konspirationsteorier som delas via internet kan bli farliga när människor börjar misstro på andra delar av vetenskap som redan är bevisat"

Jag vet inte hur jag ska förbättra eller vad jag kan skriva :)

Matteuppgift95 164
Postad: 11 sep 2020

Skulle uppskatta hjälp med hur jag kan avsluta

Aerius 444
Postad: 11 sep 2020
Matteuppgift95 skrev:

Jag vet inte hur jag kan avsluta mitt referat såhär tänkte jag,

" avslutningsvis kan man säga att konspirationsteorier som delas via internet kan bli farliga när människor börjar misstro på andra delar av vetenskap som redan är bevisat"

Jag vet inte hur jag ska förbättra eller vad jag kan skriva :)

Referat är en sammanfattning av en artikeln som Smaragdalena påpekade. När hela artikeln är sammanfattad då är referatet klart. Det ska inte läggas till något på slutet som inte står där.

Matteuppgift95 164
Postad: 11 sep 2020
Aerius skrev:
Matteuppgift95 skrev:

Jag vet inte hur jag kan avsluta mitt referat såhär tänkte jag,

" avslutningsvis kan man säga att konspirationsteorier som delas via internet kan bli farliga när människor börjar misstro på andra delar av vetenskap som redan är bevisat"

Jag vet inte hur jag ska förbättra eller vad jag kan skriva :)

Referat är en sammanfattning av en artikeln som Smaragdalena påpekade. När hela artikeln är sammanfattad då är referatet klart. Det ska inte läggas till något på slutet som inte står där.

Jag vet men vill avsluta det med säga avsluningsvist kan man kortfattad säga att teorier som sprids i nätet kan få människor att bli övertygad till att inte tro på annat vetenskap

Matteuppgift95 164
Postad: 7 okt 2020

Vad menas med följande mening,förstod inte,,,

 

"Det vi behöver är istället mer interllektuell ärlighet så att vi kan bryta upp grupptänkandet där vi litar på dem som tillhör samma grupp som vi själva,och mistror andra läger".

Jag förstår inte vad som menas med ovanstående mening,vad försöker han säga.Förstod inte riktigt.Det står i näst sista stycket i artikeln.:)

Matteuppgift95 164
Postad: 7 okt 2020

Förstår inte

Matteuppgift95 skrev:

Förstår inte

Matteuppgift95, nu bumpar du IGEN trots att det inte har gått 24 timmar sedan ditt senaste inlägg. Nästa regelbrott kommer att ge dig en avstängning. /moderator

Matteuppgift95 164
Postad: 8 okt 2020

 

Vad menas med följande mening,förstod inte,,,

 

"Det vi behöver är istället mer interllektuell ärlighet så att vi kan bryta upp grupptänkandet där vi litar på dem som tillhör samma grupp som vi själva,och mistror andra läger".

Aerius 444
Postad: 8 okt 2020
Matteuppgift95 skrev:

 

Vad menas med följande mening,förstod inte,,,

 

"Det vi behöver är istället mer interllektuell ärlighet så att vi kan bryta upp grupptänkandet där vi litar på dem som tillhör samma grupp som vi själva,och mistror andra läger".

Vi behöver lära oss lita på andra grupper av människor utöver den grupp vi själva tillhör. Märk väl att detta är en personlig åsikt.

Många tänker inte själva utan godtar det som den egna gruppen säger och vägrar lyssna på andra grupper.
(En grupp kan vara ... samma familj, samma etniska folkgrupp, samma religion, samma utbildning, samma politiska inställning el dylikt)
Istället borde alla försöka sätta sig in i flera synvinklar och dra egna slutsatser.

Svara Avbryt
Close