4 svar
642 visningar
Wilar är nöjd med hjälpen
Wilar 191
Postad: 5 feb 2018 23:39

Reflektionsgitter

Jag vet inte om jag är helt med på det här med reflektionsgitter... Jag förstår att det utgörs av "gropar" på ett tätt avstånd från varandra och att ljuset reflekteras mot dem. Men hur kan det ske diffraktion om det inte finns någon öppning? Och vad styr huruvida det blir konstruktiv eller destruktiv interferens: Om ljusstrålarna reflekteras på eller bredvid en "grop", eller vid vilken vinkel de reflekteras? Båda?

Dr. G 6750
Postad: 6 feb 2018 08:32

Om du är med på hur ett transmissionsgitter fungerar så kan du tänka dig ett reflexionsgitter som ett sådant med en spegel tätt bakom.

Ljus reflekteras i öppningarna och sprids p.g.a diffraktion. Ljus från olika öppningar interfererar med varandra. Om interferensen är konstruktiv eller destruktiv beror på i vilken punkt man tittar.

Wilar 191
Postad: 6 feb 2018 09:35 Redigerad: 6 feb 2018 09:44
Dr. G skrev :

Om du är med på hur ett transmissionsgitter fungerar så kan du tänka dig ett reflexionsgitter som ett sådant med en spegel tätt bakom.

Ljus reflekteras i öppningarna och sprids p.g.a diffraktion. Ljus från olika öppningar interfererar med varandra. Om interferensen är konstruktiv eller destruktiv beror på i vilken punkt man tittar.

Ah ok, så först åker ljuset genom ett transmissionsgitter och böjs av pga diffraktion, reflekteras sedan mot spegeln och åker ut genom transmissionsgittret igen? Och vad menar du med "Om interferensen är konstruktiv eller destruktiv beror på i vilken punkt man tittar"?

Wilar 191
Postad: 6 feb 2018 18:10 Redigerad: 6 feb 2018 18:10

Och hur kan det, om infallsvinkeln inte är vinkelrät mot gittret, komma sig att infalls- och reflektionsvinkeln inte är lika? Säger inte reflektionslagen det?

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_grating#/media/File:Diffraction_Grating_Equation.jpg

Dr. G 6750
Postad: 6 feb 2018 22:41

Det som är en transmitterande yta i ett transmissionsgitter är reflekterande i ett reflexionsgitter. Ljuset påverkas av gittret "en gång".

En viss del av ljuset kommer att reflekteras "som vanligt" i gittret.  Detta brukar man kalla nollte ordningen. Den innehåller alla våglängder. (Det är likadant i ett transmissionsgitter, en del av ljuset går rakt igenom.) I andra vinklar får vissa våglängder konstruktiv interferens (ett maximum). Relationen mellan vinklar, våglängd och gitterperiod ges av gitterekvationen.

En CD- eller DVD-skiva är exempel på reflexionsgitter du antagligen har hemma.

Svara Avbryt
Close