1 svar
20 visningar
lemuren1 är nöjd med hjälpen
lemuren1 25
Postad: 7 feb 17:23

Reglerande substans, inhibitor eller koenzym?

Hej!

En reglerande substans är ju inte samma sak som en inhibitor. En reglerande substans fäster inte på enzymets aktiva säte och den ändrar enzymets form antingen till det "bättre" eller till det "sämre". En inhibitor däremot blockerar enzymets aktiva säte vilket minskar aktiviteten.

Om man t.ex. har ett provrör med ett visst enzym tillsammans med ett ämne som är substrat till det enzymet och studerar reaktionen, sedan gör samma sak men med ett annat ämne tillsatt också, och märker att reaktionen då inte blir lika kraftig. Jag tänker att det ämnet då antingen är en negativ reglerande substans eller en inhibitor, men kan man veta vilken av dem? Eller om reaktionen blir mer kraftig: Hur vet man om det är en positiv reglerande substans eller om det är ett koenzym? Eller kan det vara vilken som?

mag1 8760
Postad: 7 feb 17:54

Det som sker med det du kallar "reglerande substans", kallas alloster relgering. En inhibitor kan antingen binda till samma plats som substratet (kompetitiv inhibitor) eller till en annan del av enzymet än den aktiva ytan där reaktionen sker (dessa är då allostera inhibitorer).

Så skillnaden ligger i om ämnet binder till den aktiva ytan (kompetitiv inhibitor) , eller till en annan del av enzymet (alloster reglering, som antingen ökar eller minskar enzymets aktivitet). En alloster aktivator binder även den till en annan del av enzymet, än den aktiva ytan.

Om ett ämne tillsätts och enzymets aktivitet blir lägre, kan det vara en kompetitiv inhibitor, en alloster inhibitor, eller att det är ett ämne som påverkar enzymets struktur (enzymets funktion/aktivitet är helt beroende på strukturen, och störs/sabbas strukturen försvinner aktiviteten).

Om ämnet är ett koenzym, så är det ett ämne som behövs för att enzymet skall kunna katalysera reaktionen - tillskott av koenzym kommer därför inte att minska aktiviteten.

Svara Avbryt
Close