2 svar
54 visningar
Kiche 25
Postad: 5 dec 2018

Relation Atomer - smältpunkt

Hej Pluggakute , behöver verkligen hjälp med att förstå en frågan nedan, kanske mest hur jag ska tolka svaret.

Detta är mitt försök att förstå hur jag ska tänka...

Och här är svaret i facit...

Jag förstår inte hur de kommer fram till att S har 8 atomer å P 4  är inte vit fosfor och svavel molekyler av 2 atomer så som O2 t ex? 

😣

Nej, varken fosfor eller svavel består av tvåatomiga molekyler (men det är inget du förväntas veta). Man kan inte av de här upplysningarna komma fram till att det är just 4 respektive 8 atomer i molekylerna (åtminstone kan inte jag komma på hur man skulle göra det).

Det är inte alls självklart att svavel bildar föreningen S8 och fosfor P4, men det är heller inte nödvändig fakta för att kunna svara på frågan. Poängen är att svavel har en högre smältpunkt och därför måste ha starkare bindningar mellan molekylerna. Styrkan hos vdW-bindning beror på molekylernas area, men det är nästan alltid enklare att titta på molekylvikten (stor area brukar i de flesta fall höra ihop med hög molekylvikt, fast det är inte vikten i sig som ger de starka bindningarna). 

Om du kollar upp atommassan för fosfor och svavel så se du att de är snarlika. Alltså måste de starkare bindningarna hos svavlet bero på att det finns fler svavelatomer i varje svavelmolekyl jämfört med fosforatomer i fosformolekylerna.

Svara Avbryt
Close