2 svar
53 visningar
Partykoalan är nöjd med hjälpen
Partykoalan 437
Postad: 30 jan 22:53 Redigerad: 30 jan 22:56

Relativ permeabilitet respektive relativ permittivitet

Jag undrar hur viktigt det är att i beräkningar inkludera relativa permeabiliteten för vatten och luft? Detsamma gäller för relativa permittiviteten för luft mellan kondensatorplattorna. 

Den relativa permittiviteten för luft är 1,0006 och den relativa permeabiliteten för luft och vatten är 1 enligt boken. 

Om det i uppgifterna står att ex en spole inte har en metallkärna, utan saknar en sådan ska man då anta att spolen befinner sig i vakuum eller luft? Och om det är luft kan man även då räkna som om det vore vakuum, dvs u=u0=4p×10^-7 på grund av att den relativa permeabiliteten för luft är 1? 

Detsamma gäller för den relativa permittiviteten för luft mellan kondensatorplattorna där e0=8,8541878×10^-12 F/m för vakuum.

Trullespappa 58
Postad: 11 feb 21:22

Hej,

Ai svarar såhär:

Det är viktigt att inkludera de relativa permeabiliteterna och permittiviteterna för vatten och luft i beräkningar som involverar magnetiska och elektriska fält. Dessa värden påverkar hur mycket fältet påverkar och påverkas av materialet.

Relativ permeabilitet för vatten och luft beskriver hur väl materialen kan leda magnetiskt flöde. Omrelativ permeabilitet för vatten och luft är 1 betyder det att dessa material inte påverkar magnetfältet och uppför sig som "tomrum" eller vakuum.

Relativ permittivitet för luft beskriver hur väl materialet kan hålla elektriska fält och påverkar kapacitansen hos kondensatorer. Med en relativ permittivitet på 1,0006 är luft mycket nära vakuum och påverkar inte kapacitansen i betydande grad.

Genom att inkludera dessa värden kan man få mer korrekta beräkningar och mer exakta resultat, speciellt i situationer där vatten eller luft är närvarande. Det är viktigt att använda de rätt värdena för att undvika eventuella felaktiga antaganden och bedömningar.

Om det inte anges i uppgifterna vilken miljö spolen befinner sig i, kan man anta att den befinner sig i luft. I fysikaliska beräkningar kan man vanligtvis behandla luft som om det vore vakuum, särskilt om det inte finns några andra specifikationer gällande materialegenskaperna.

För magnetiska beräkningar används den absoluta permeabiliteten för vakuum (u0=4π×10^-7 T·m/A) eftersom luft har en relativ permeabilitet på nära nog 1.

För elektriska beräkningar, särskilt inom elektrostatik, används den absoluta permittiviteten för vakuum (e0=8,8541878×10^-12 F/m) eftersom luft har en relativ permittivitet på nära nog 1. Det betyder att man kan behandla luft mellan kondensatorplattorna som om det vore vakuum för dessa beräkningar.

Det är dock alltid viktigt att vara uppmärksam på eventuella specifika krav eller angivelser i uppgiften som kan påverka dessa antaganden.


Partykoalan 437
Postad: 12 feb 20:43

Tack för svaret, nu greppar jag allting bättre! 

Svara Avbryt
Close