5 svar
42 visningar
Anto 120
Postad: 1 jun 11:19 Redigerad: 1 jun 11:20

Relativitet

I relativiteten har vi ett föremål som rör sig med en hastighet v relativt observatören. Bör den tid som föremålet mäter betecknas t eller t0. Och bör dess längd betecknas L eller L0. De som betecknas 0 är väl egentiden resp. vilolängden och de mäter föremålet i vårt fall? Känner mig väldigt förvirrad

D4NIEL Online 2168
Postad: 1 jun 12:27 Redigerad: 1 jun 12:27

I 0-systemet uppmäts tiden t0t_0 och längden l0l_0

Om man tittar på systemet utifrån, t.ex. om systemet swishar förbi med hastigheten vv ser föremålet ut att bli kortare, och tiden ombord föremålet verkar gå långsammare än den borde.

Längden man uppmäter utifrån är

l=l01-v2/c2=l0γl=l_0\sqrt{1-v^2/c^2}=\frac{l_0}{\gamma}

Och tiden man uppmäter utifrån är

t=t01-v2/c2=t0γt=\frac{t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=t_0\gamma

Anto 120
Postad: 1 jun 14:51

Så varför betecknar denna uppgift (12.4) den mätning som observatören (jordbon) gör med l0?

D4NIEL Online 2168
Postad: 1 jun 15:56 Redigerad: 1 jun 15:58

Relativitetsteorin handlar om att (nästan) allt är relativt.

Det betyder att om rymdskeppet rör sig relativt jorden kan man lika gärna se det som att jorden rör sig relativt rymdskeppet. Det ena synsättet har inte tolkningsföreträde framför det andra.

Eftersom A, som befinner sig i vila relativt sträckan PQ, mäter upp längden l0l_0 är det alltså vilolängden på sträckan. Det hade fortfarande varit en vilolängd om man istället mätt upp vilolängden och kallat den en annan bokstav, t.ex. hh eller dd.

Enligt A tar passagen t=l0/vt=l_0/v tidsenheter.

Exakt vad man vill veta på b) är oklart. Kanske tänker man sig hur lång tid passagen tar i Bs system, kanske undrar man hur lång tid B anser att den förflutna tiden t0t_0 är. Jag skulle gissa på det förstnämnda, alltså t0=t/γt_0=t/\gamma.

Anto 120
Postad: 1 jun 15:59

Men innan skrev du att l är den längd man mäter utifrån. Men nu är det l0?

D4NIEL Online 2168
Postad: 1 jun 16:02 Redigerad: 1 jun 16:33

Vem av A och B som är "utifrån" beror på i vilket referenssystem staven är i vila.

Om längden är i vila relativt jorden (As referenssystem) så ser det för B ut som om jorden med A och längden rusar förbi med hastigheten vv. Utifrån ser det alltså ut som att jorden är ett rymdskepp och längden på sträckan ser ut att bli kortare.

Svara Avbryt
Close