7 svar
68 visningar
Lär mig är nöjd med hjälpen
Lär mig 279
Postad: 30 dec 2023 13:48 Redigerad: 30 dec 2023 13:49

ren marknadsekonomi

Varför kan vi inte ha en ren marknadsekonomi?

Mitt svar är detta:

Anledningen till att vi inte kan ha ren marknadsekonomi är ojämlikheterna som uppstår. Högre inkomster och tillgångar går till de som redan är förmögna medan de med lägre inkomster får kämpa för att täcka sina grundläggande behov. Detta kan leda till stora ekonomiska klyftor i samhället som uppstår 

Vad mer kan jag skriva och utveckla?

mrpotatohead Online 3463
Postad: 30 dec 2023 13:53

Hur uppstår ojämlikheterna? Är detta verkligen anledningen till att vi har en blandekonomi?

Teraeagle 20049 – Moderator
Postad: 30 dec 2023 14:48

Frågan är politiskt vinklad. Det finns ingen naturlag som säger att ren marknadsekonomi är en omöjlighet, tvärt om skulle många marknadsliberala hävda att det är fullt möjligt. Allt beror på hur ens idealsamhälle ser ut. Att marknadsekonomi leder till social ojämlikhet är det socialistiska perspektivet, vilket många icke-socialister inte skulle hålla med om.

Det finns dock ett par argument som de flesta skulle hålla med om. Marknadsekonomi handlar i grunden om fri konkurrens, vilket anses leda till större utbud och lägre priser. Det första problemet med detta är att det inte alltid är önskvärt ur samhällsperspektiv med större utbud och lägre priser, t.ex. skulle det kunna göra alkohol och droger billigare och mer lättillgängligt. Det andra problemet är att konkurrens inte alltid leder till lägre priser. Det finns något som kallas naturliga monopol, läs på lite om det. I korthet handlar det om att det ibland kan bli billigare om något sköts av en enda stor aktör, oftast för att det är för dyrt för andra aktörer att verka på samma marknad. Dricksvattenförsörjning kan vara ett exempel. Det är oerhört dyrt att bygga vattenverk med vattenledningar ut till varenda hushåll, så det är svårt att slå sig in på en sådan marknad. I sådana fall brukar det bli billigare att ha en enda stor aktör, i Sverige ofta ett kommunalt bolag, som sköter den typen av marknader.

Lär mig 279
Postad: 5 jan 17:19 Redigerad: 5 jan 17:19

Hur kan resonera i flera led när det kommer till en sådan fråga?

Det min lärare är ute efter inte bara olika anledningar till att vi inte kan ha ren marknadsekonomi. Utan vad det kan leda till och resonemang i flera led. Har ni tips på hur man kan vidareutveckla ett sådant svar genom koppling och "vrida och vända"?

Tack på förhand!

mrpotatohead Online 3463
Postad: 5 jan 17:35 Redigerad: 5 jan 17:35

Tycker Teraeagle gör det bra.

Att försöka resonera utifrån olika perspektiv brukar kunna göra resonemang mer nyanserade. Här kan det vara intressant att se det från ett ekonomiskt eller socialt perspektiv, dvs hur skulle det påverka ekonomin eller samhället att ha ren marknadsekonomi? Eller varför inte också inkludera ett ekologiskt perspektiv, för att lösa klimatfrågan, kan vi då ha en ren marknadsekonomi? Sedan kan du också variera utifrån olika nivåer: lokal, nationell  global, hur påverkas svaret på frågan beroende på nivå här?

Ett annat problem med marknadsekonomi är hur man ska hantera gemensamma resurser, dvs sånt där det inte finns en tydlig äganderätt. Luft är ett exempel. Man kan inte äga luft, så det finns ingen privat aktör som har ansvar för luften. Det innebär också att man obehindrat kan släppa ut t.ex. miljöföroreningar (säg, koldioxid) utan att det drabbar en enskild part. Om jag hällde ut mina sopor på din tomt skulle du kunna stämma mig och låta mig betala för saneringen av din tomt. Så fungerar det inte riktigt med gemensamma resurser, eftersom det inte finns en tydlig ägare till dem.

Ekonomerna kallar detta för extern effekt, som är ett sorts marknadsmisslyckande. En fri marknad har alltså svårt att hantera den typen av situationer. Oftast krävs en stat som prissätter utsläppen genom en skatt eller en avgift, men då inskränker man den fria marknaden. I Sverige måste man t.ex. betala koldioxidskatt och inneha utsläppsrätter för att få släppa ut koldioxid. Då skapar man ett incitament för aktörerna på marknaden att inte släppa ut koldioxid.

Lär mig 279
Postad: 5 jan 18:27

Tack för hjälpen!!

mrpotatohead Online 3463
Postad: 5 jan 18:32

Då skapar man ett incitament för aktörerna på marknaden att inte släppa ut koldioxid.

Ett incitament som än tyvärr är alldeles för svagt för att verkligen påverka koldioxidutsläppen.

Svara Avbryt
Close