2 svar
93 visningar
eli321be är nöjd med hjälpen
eli321be 293
Postad: 11 nov 2020 12:00

resistens sjukdom

 Hej!

Jag har fastnat på följande fråga;

malariaparasiter har blivit resistenta mot läkemedel.Hur kan de genetiska processerna i replikationen  beskriva detta?

Jag tänker att en mutation som skapat en läsramsförskjutning vid celldelningen (replikationen) är orsaken till detta, men mutationer i replikationen ärvs väll inte? och hur vet vilken typ av punktmutation det är?

Tacksam för hjälp

mag1 2533
Postad: 11 nov 2020 13:03

Mutationer kan ge upphov till många olika problem vid replikation av DNA. Ditt exempel med läsramsförskjutning brukar resultera i att det DNA som finns nedströms om mutationen (som gav upphov tillläsramsförskjutningen) ger upphov till förkortade/avbrutna mRNA. Detta gör ofta att det protein som just den del av DNA kodar för inte kan bildas korrekt eller för lite av det. Detta ger en sämre eller helt saknad funktion, vilket gör cellen sämre på att överleva, och dessa typer av mutationer brukar inte leva vidare i efterföljande generationer som utsätts för det naturliga urvalet, då cellen blir sämre på att klara sig.

Antibiotika, mot t.ex. malaria, brukar påverka aktiviteten hos ett protein, som behövs för att malariaparasiten skall kunna fullfölja sin livscykel (påverkar t.ex. proteiner i näringsutnyttjande, celldelning). Om en punktmutation sker i DNA kan det ge upphov att en aminosyra byts mot en annan i det resulterande proteinet, vilket kan resultera i att antibiotikan inte längre kan påverka proteinets aktivitet och resistens har uppkommit. Detta kan fungera även om det muterade proteinet är lite sämre, antibiotikan dödar av alla andra celler utan denna mutation, så med det starka selektionstrycket (d.v.s. överlevnad) går det att betala priset av t.ex. lägre ämnesomsättning för att överleva.

 

Om en förvärvad egenskap (t.ex. en punktmutation som ger malariaparasiten resistens mot ett antibiotikum) ärvs eller inte beror på i vilken cell mutationen sker. Malariaparasiten har både en asexuell och en sexuell och en asexuell reproduktion, så i detta lite speciella fall behöver mutationen inte ske i könscellerna. För multicellulära organismer som förökar sig endast sexuellt behöver annars mutationen ske i könscellerna för att ärvas till nästa generation, och då få någon evolutionär effekt som t.ex. resistens.

eli321be 293
Postad: 12 nov 2020 01:15

Tack så jättemycket! nu hänger jag med :)

Svara Avbryt
Close