0 svar
41 visningar
Glenn 101
Postad: 19 jan 16:54

Resonerat, franska revolutionen

Hej! Jag undrar om jag har svarat på min instuderingsfråga korrekt. Alltså om jag har resonerat, jag har lite svårt att förstå vad det exakt innebär men det har gått bra tidigare :) 

Resonera om vad den franska revolutionen fick för konsekvenser?
Den franska revolutionen fick många konsekvenser inte bara i frankrike utan i hela världen.

Frankrike fick en ny författning (grundlag)
Efter att den uppretade och revolutionsvilliga folkmassan stormat fästningen Bastiljen i Paris den 14 juli 1789, spred sig oroligheterna runt om i landet. Många adelsmän flydde från Frankrike på grund av att hungriga och uppretade bönder brände ner deras gods. I oktober 1789 samlades 6000 kvinnor och tågade från Paris till Versailles där kungen Ludvig XVI och drottningen Marie Antoinette levde lyxliv. Kvinnorna protesterade mot de höga brödpriserna och krävde att kungen skulle flytta in till Paris. Han var tvungen att göra detta då nationalgardet ställde sig på kvinnornas sida. Sommaren 1791 försökte kungen och drottningen att fly men greps och fördes tillbaka till Paris. Samma höst fick Frankrike en ny författning, vilket gjorde att kungens makt blev mycket försvagad och därmed mycket begränsad.

Adelns makt och privilegier avskaffades
När Frankrike fick en ny författning så upplöstes det gamla ståndssamhället som varit rådande i nästan tusen år. Därmed avskaffades adelns makt och privilegier. Skattefriheten för adel och präster togs bort redan i augusti 1789.

Den franska kungamakten störtades
Kungahuset ansågs som ett hot mot revolutionen fast att de nästan inte hade någon makt. I januari 1793 avrättades Ludvig XVI med giljotinering. Drottningen Marie Antoinette avrättades i oktober samma år.
Kyrkans makt skulle komma att minska drastiskt efter revolutionen. En advokat vid namn Maximilien de robbespierre (1758-1794) fick makten över Pariskommunen, när han fick makten minskade kyrkans inflytande ytterligare. I samband med att Maximilien de Robespierre fick makten över pariskommunen gick den franska revolutionen in i en ny och blodigare fas som inom historieskrivningen ofta benämns som skräckväldet.

Robespierre och välfärdsutskottet som han representerade förbjöd kristendomen och manade människor att istället gå till fosterlands kyrkan. Kyrkorna som fanns rensades på alla religiösa utsmyckningar och prästerna mördades eller fördrevs då de ansågs som motståndare till revolutionen. Därmed minskade kyrkans makt väldigt mycket.

Maximilien framstod alltmer som en diktator. Alla som uppfattades som motståndare avrättades i giljotinen. Tiotusentals människor mördades under skräckväldet. Skräckväldet avslutades först i slutet av juli 1794 då Robespierre själv hamnade under giljotinen efter order av sin närmaste krets av medarbetare. Massavrättningarna gjordes för att säkra den nya republikens överlevnad och eliminera potentiella fiender.

Kvinnorna fick ökade rättigheter
Under skräckväldet genomdrevs flera viktiga reformer i revolutionens anda. Ett obligatoriskt skolväsende infördes i Frankrike. Även kvinnornas rättigheter stärktes i och med att lika arvsrätt infördes. Tidigare hade de franska kvinnorna saknat arvsrätt. Och för första gången i fransk historia kunde kvinnor ansöka om skilsmässa från sina män utan att ange ett skäl. Dessutom var kvinnorna för första gången tillåtna att ingå äktenskap utan sin faders samtycke.
Detta påverkade samhället på ett väldigt positivt sätt, kvinnor var nu mycket friare.

Den mest pådrivande gruppen bakom revolutionen var borgarna. Franska revolutionen innebar att borgarna kunde öka sin makt. Borgerliga Ideal och levnadsmönster skulle därefter komma att prägla utvecklingen i Europa under hela 1800-talet.

Efter skräckväldets slut genomfördes reformer för en ökad yttrande och tryckfrihet. Detta var ett steg närmare det vi idag ser som det viktigaste hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.

En aktiv militärgeneral vid namn Napoleon Bonaparte (1769-1821) tog makten i Frankrike genom den så kallade Brumairekuppen i november 1799. Han blev först vad vi skulle kunna definiera som diktator, och senare kejsare 1804.
Frankrike var nu tillbaka på ett ärftligt styre.

En av de mest betydelsefulla konsekvenserna av den franska revolutionen är att medborgarna blev lika inför lagen. Napoleon kom att inskränka yttrande-och tryckfriheten i Frankrike, vilket kan ses som ett steg i fel riktning. Men Napoleons politik var starkt präglad av de revolutionära tankegångarna. Detta märktes i de lagar som Napoleon införde år 1804. Lagen hette “Code Napoleon”. Enligt Napoleons lag - som bland annat byggde på deklarationen om människans och medborgarens rättigheter som antagits redan i augusti 1789 av den franska nationalförsamlingen. Lagen innebar att alla människor är lika inför lagen, inga privilegier fick användas inför domstol och alla människor skulle fritt få välja religionstillhörighet. 

De nya idealen om jämlikhet och rättvisa som framhävdes under revolutionen ledde till en förändrad syn på samhället. Det fanns en strävan efter att skapa ett mer rättvist och inkluderande samhälle där individernas rättigheter respekterades. Detta tog många andra folkgrupper inspiration av. Inte bara i europa utan i hela världen. Det gav hopp för människor att det kan ske en förändring hos dem också. 

Tack på förhand! 

Svara Avbryt
Close