8 svar
44 visningar
Airhead är nöjd med hjälpen
Airhead 5
Postad: 19 nov 17:25

Resultat-likviditet-balansbudget

Arktos 3633
Postad: 19 nov 17:42

Välkommen till Pluggakuten!

Vad är det du undrar över?
Hur har du resonerat?

Airhead 5
Postad: 19 nov 17:44 Redigerad: 19 nov 17:45

Det jag undrar först är att om min likviditetsbudget är korrekt samt om resultatbudget är korrekt?

Jag skrev resultatbudget utan moms och likviditetsbudget med moms

Arktos 3633
Postad: 19 nov 19:18 Redigerad: 19 nov 21:25

Det är inte gott att säga utan att ha sett förutsättningarna
och hur du från dem har kommit fram till budgetarna  :-)

Resultatbudgeten innehåller aldrig moms,
eftersom moms varken är en kostnad eller en intäkt.

Likviditetsbudgeten innehåller all  betald  moms,
Obetald moms hamnar i balansbudgeten,
eftersom den antingen är en skuld eller en fordran

Airhead 5
Postad: 19 nov 21:22

I så fall vilka ändringar ska jag göra för att min balansbudget blir samma både på tillgång och skuld sidan

Arktos 3633
Postad: 19 nov 21:31 Redigerad: 19 nov 21:32

Inte heller det går att säga utan att veta förutsättningarna
och hur du från dem har kommit fram till budgetarna.

Är det några speciella poster du undrar över?

Airhead 5
Postad: 20 nov 17:25

Airhead 5
Postad: 20 nov 17:25

Arktos 3633
Postad: 20 nov 18:05

Om detta är förutsättningarna så saknar jag ingående balans.
Hur har du beräknat periodens varukostnad?
Hur har du beräknat varulager (till BR) och varukostnader (till RR)?
Stämmer resultatbudgeten?  Är alla poster med?

Kolla att alla betalningar hamnat i rätt period.
Moms och arbetsgivaravgifter betalas väl månaden efteråt?
Stämmer likviditetsbudgeten?  Är alla poster med?

Om resultatbudgeten och likviditetsbudgeten stämmer,
så ska [Kassa och bank]  och  [Eget kapital]  
stämma i balansbudgeten.  Svårt att se på raken.

Lycka till med felsökningen!

Svara Avbryt
Close