21 svar
5130 visningar
3aluti 18
Postad: 11 apr 2017 18:27

resultat, likviditet och budgeterad balansräkning

jag vill ha hjälp med att komma igång med denna uppgift 

jag vet att man skall försöka själv .... det har jag men jeg vet inte hur man skall börja 

Pelle är 27 år, har länge drömt om eget företag och arbetar idag som chefskock på Bertils matfabrik i Lidköping. En dag får han höra av Lisa följande: Inte skall väl du som är så duktig behöva slava för Bertil för noll och ingenting. Sagt och gjort, Pelle går till Bertil och säger ett par sanningens ord om vad han tycker och tänker. Nästa dag registrerar Pelle aktiebolaget ”Restaurang Rådhuset i Lidköping AB” och upprättar samtidigt följande budget
 
Startkapital                                             100 000:-
 
Inköp av maskiner och inventarier      200 000:-
 
Beräknad försäljning                             2 850 000:-
 
Varuinköp                                               325 000:-
 
Lön inkl sociala avgifter                         2 000 000:-
 
Hyra och övriga kostnader                    520 000:-
 
Avskrivningar görs med 20% per år
Upprätta ett resultat, likviditet och budgeterad balansräkning
Hur ser du på budgeten, vilka synpunkter skulle du vilja föra fram till Pelle?
 

3aluti 18
Postad: 11 apr 2017 19:02

resultatbudget 

intäkter 

Beräknad försäljning                        2 850 000:-

kostnader 

Inköp av maskiner och inventarier 200 000:-

Varuinköp                                          325 000:-

Lön inkl sociala avgifter                  2 000 000:-

Hyra och övriga kostnader             520 000:-

Avskrivningar  med 20% per år     20 000

skal man beräkna Startkapital 100 000:- med 

(2 850 000 + 100 000) - (200 000+325 000 + 2 000 000+ 520 000 + avskrivning 20 000) 

2 950 000- 3 065 000=  - 115 000 kr

HT-Borås 1287
Postad: 13 apr 2017 09:19

Inköp av maskiner och inventarier är en investering, där avskrivningen, men inte själva investeringskostnaden, är en kostnad i resultatbudgeten. Investeringen syns däremot i balansräkningen liksom startkapitalet.

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 09:35

Hej og tak HT-Borås for hjælpen 

Resultatbudget 

Intäkter 

Beräknad försäljning                        2 850 000:-

kostnader 

Varuinköp                                          325 000:-

Lön inkl sociala avgifter                  2 000 000:-

Hyra och övriga kostnader             520 000:-

 

summa                                              2 845 000

RESULTAT                                        5 000 

Er min resultatbudget korrekt  nu??

og hvis Ja :-) vil du fortsat med at hjælpe mig med likviditetsbudget og balansräkning?

tak på forhånd   

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 09:48

jeg skal lave en likviditetsbudget men vet ikke rigtigt hvordan

startkapital                         100 000 

indbetalinger

Beräknad försäljning        2 850 000  

utbetalningar 

Varuinköp                                          325 000:-

Lön inkl sociala avgifter                  2 000 000:-

Hyra och övriga kostnader             520 000:-

Inköp av maskiner och inventarier 200 000:-

avskrivningen 20 % ???? 

Startkapital  + utbet - inbet

HT-Borås 1287
Postad: 13 apr 2017 10:29

Avskrivningen är som sagt en kostnad i resultatbudgeten, men inte i likviditetsbudgeten (som annars verkar ganska rätt). Det blir svårt för Pelle att få ihop det.

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 10:40

jeg forstå ikke 

skal jeg ligge avskrivning med 20% som et kostnad i resultatbudget

hvordan beräkna man avskrivning

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 10:47 Redigerad: 13 apr 2017 10:50

Likviditetsbudget 

startkapital                         100 000 

indbetalinger

Beräknad försäljning        2 850 000  

utbetalningar 

Varuinköp                                          325 000:-

Lön inkl sociala avgifter                  2 000 000:-

Hyra och övriga kostnader             520 000:-

Inköp av maskiner och inventarier 200 000:-

100 000   + 3 045 000 - 2 850 000 = 295 000 

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 10:51

Resultatbudget 

Intäkter 

Beräknad försäljning                        2 850 000:-

kostnader 

Varuinköp                                          325 000:-

Lön inkl sociala avgifter                  2 000 000:-

Hyra och övriga kostnader             520 000:-

avskrivningen                                    40 000

summa                                              2 885 000

RESULTAT                                        -35 000 

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 10:53

avskrivningen med 20 % 

200 000 - 20% = 40 000

maskiner och inventarier är en investering, där avskrivningen

HT-Borås 1287
Postad: 13 apr 2017 10:55

Resultatbudgeten ser nu rätt ut, men inte summeringen i likviditetsbudgeten. Hur har du blandat till den?

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 11:24

Startkapital + utbet - inbet

100 000+(325 000 + 2 000 000 + 520 000 + 200 000 ) - 2 850 000 = 295 000 

eller är det utbetalningar - inbetalningar

3 045 000 - 2 850 000 = 195 000 

HT-Borås 1287
Postad: 13 apr 2017 11:44

Likviditetsbudgeten ska visa betalningsförmågan, så startkapitalet och förväntade inkomster minus förväntade utgifter ger en uppfattning om det.

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 11:51

(100 000 + 2 850 000 )- 3 045 000 

= -95 000 

stämmer det nu 

HT-Borås 1287
Postad: 13 apr 2017 12:06

Ja. Det visar på ett upplåningsbehov. Helst ska man också dela upp den i månadsvisa in- och utbetalningar, men jag vet inte om du har underlag för det.

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 12:54

tack för hjälpen men mangler jeg att göra  ett balansräkning men hur skall man göra det 

balansräkning kan du hjälp mig 

HT-Borås 1287
Postad: 13 apr 2017 12:58

Du måste kunna läsa på någonstans hur en balansräkning ser ut. Det är tillgångar på ena delen och skulder + eget kapital på andra delen, vilka ska vara i balans.

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 16:21 Redigerad: 13 apr 2017 16:35

Balansräkning 

Tillgångar 

Inköp av maskiner och inventarier 200 00 kr 

startkapital                                       100 000 kr 

summa                                               300 000 kr 

Eget kapital och Skulder                 

Eget kapital                                        335 000

årets resultat                                    - 35 000 

summa                                                300 000

 

                                                                                            

HT-Borås 1287
Postad: 13 apr 2017 18:10

Du får budgetera detta realistiskt, för det finns inte eget kapital på 335000, och en del eller hela startkapitalet går nog åt för inköp. Det finns kanske ett varulager, som är en omsättningstillgång. Eftersom hela verksamheten ger underskott, kanske ett lån behöver tas upp och redovisas som skuld.

3aluti 18
Postad: 13 apr 2017 22:53 Redigerad: 13 apr 2017 22:54

tusind tak  alt din hjälp 

jag har försökt att lösa den uppgift men vet inte hur man skall göra 

varulager jeg vet at det är en tillgång men hur skall man beräkna den 

Balansräkning 

Tillgångar 

startkapital                                     100 000 kr

Inköp av maskiner och inventarier 200 00 kr 

startkapital                                   50 000 kr(skall jag 100 000 - 50 000 = 50 000 )

varulager                                      50 000

Banklån                                         100 000 kr 

summa                                           200 000 

Eget kapital och Skulder                 

Eget kapital                                      135 000

årets result                                       - 35 000 

bank skuld                                          100 000

summa                                                200 000

 

jeg vet inte om det är rätt men har försökt 

annars hoppa jag att  få lidt vejledning 

Demir 6
Postad: 15 dec 2019 21:53

hej jag har en fråga 

Kan man skriva Banklån på resultat och likviditets budget?  

Smaragdalena 58122 – Lärare
Postad: 15 dec 2019 22:27
Demir skrev:

hej jag har en fråga 

Kan man skriva Banklån på resultat och likviditets budget?  

Gör en ny tråd om din fråga! /moderator

Svara Avbryt
Close