9 svar
3033 visningar
cecilianystrand 21
Postad: 8 maj 2017 12:55

Resultatbudget

Hej! Jag har en uppgift som lyder såhär:

Hasse Hanson har anlitat dig för att han behöver hjälp att upprätta sin balans och resultatrapport efter hans första år som företagare. Hasse köper in och säljer en typ av kontorsstol, han säljer alltså endast en vara. Nedan ser du de händelser som varit viktiga för verksamheten under året och som du behöver ta hänsyn till när du upprättar företagets balans och resultatrapport.

Företaget har under året haft personalkostnader för 850 000 :- en lokalhyra på 120 000 :- samt övriga kostnader på 80 000 :-. Försäljningen blev under året 3 000 000 :-.

Hasse satsade 100 000 :- i sitt företag när det startades (1:e januari) och tog samtidigt ett banklån på 1 000 000 :-. Hasse amorterade 50 000 den 30 juni (efter halva året) och har en ränta på sitt banklån på 6 %.

Företaget har under året gjort varuinköp på 1 500 000:- vid årets slut är värdet på varulagret 750 000:- (Eftersom Hasse startade i år hade han inget varulager vid årets början).

Övrigt fanns det kundfordringar till ett värde av 501 500 :-, pengar på bankkontot på 1 000 000 :- samt leverantörsskulder på 60 000:-

Upprätta en resultatrapport samt en balansrapport för Hasses Hanssons företag.

Såhär har jag ställt upp:

Resultatrapport:
Intäkter
Försäljning: 3 000 000

Kostnader
Personalkostnader: 850 000
Lokalhyra: 120 000
Varukostnad: 1 500 000
Räntekostnad: 60 000
Övriga kostnader: 80 000
Summa: 2 610 000
Vinst: 390 000

Balansrapport:
Tillgångar
Bankkonto: 1 000 000
Kundfordringar: 501 500
Varulager: 750 000
Summa: 2 251 500

Eget kapital och skulder
Eget kapital: 100 000
Banklån: 1 000 000
Leverantörsskulder: 60 000
Årets vinst: 390 000
Summa: 1 550 000

Detta är såklart fel då tillgångar och eget kapital och skulder ska ha samma slutsumma, vilket de inte har. De skiljer sig 701 500 kr. Var har jag gjort fel? Tack snälla för all hjälp, uppskattas verkligen!

Mvh, Cecilia

HT-Borås 1560
Postad: 8 maj 2017 16:44

En sak är amorteringen som du glömt, dels minskar det lånet och dels minskar det räntan. Sedan hänger det på hur varulagret hanteras.

cecilianystrand 21
Postad: 10 maj 2017 09:37

Hej igen, tack för din hjälp!

Nu har jag tänkt om lite.. men det fattas 1 500 kr på summan vid eget kapital och skulder. Det är ju nånting med räntan och lånet men jag kan inte komma på det..

Balansrapport:
Tillgångar
Kundfordringar 501 500
Checkräkning - 1 000 000
Varulager - 750 000
Summa: 2 251 500

Eget kapital och skulder:
Eget kapital 100 000
Årets vinst 1 140 000
Banklån - 950 000
Lev. skulder - 60 000
Summa: 2 250 000

Intäkter
Försäljning 3 000 000

Kostnader
Personalkostnad - 850 000
Lokalhyra - 120 000
Varuinköp 750 000
Övriga kostnader 80 000
Räntekostnader 60 000
Summa: 1 860 000
Årets vinst 1 140 000

HT-Borås 1560
Postad: 10 maj 2017 09:55

Ja, andra halvåret blir det mindre ränta, för lånet är nu bara 950000. Det har varit varuinköp för 1500000, men sedan har man tullat på lagret för 750000.

cecilianystrand 21
Postad: 10 maj 2017 10:00

Så räntan är istället 0,06 x 950 000 = 57 000 kr? Men då är summorna fortfarande olika. Och jag ska väl inte ändra något mer med varulagret?

HT-Borås 1560
Postad: 10 maj 2017 10:29

Om du tänker efter gäller den minskade räntan bara ett halvår. Och, jo.

cecilianystrand 21
Postad: 10 maj 2017 10:45

Så jag ska ta för ett helt år? 50 000 x 2 = 100 000. 1 000 000 - 100 000 = 900 000? Och ränta på det?

Vet inte hur jag ska tänka kring varulagret. Varukostnaden är 1 500 000 - 750 000, och likaså varulagrets värde då det är varulagrets utgående lager.

HT-Borås 1560
Postad: 10 maj 2017 10:58

Första halvåret blir det ränta på 1 mn kr, dvs 30000 kr. Andra halvåret blir det ränta på 950000.

Inköp av varor är en kostnad, men varorna görs till en omsättningstillgång. När denna sedan minskas uppstår en reell kostnad, som kan heta minskning av varulager eller något sådant.

dilla 2
Postad: 28 okt 2020 12:41 Redigerad: 28 okt 2020 12:42

hej hur blev räkne sättet här hjälp någonn snällaaaa

Smaragdalena 54474 – Lärare
Postad: 28 okt 2020 15:03

Välkommen till Pluggakuten!

Gör en ny tråd för din uppgift, och visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Svara Avbryt
Close