5 svar
83 visningar
Diggity 2
Postad: 21 nov 2018

Resultatbudget

Hej allesamman! Har försökt lösa uppgiften på egen hand, men det blir endast felaktiga uppgifter. Hoppas någon kan hjälpa mig med uppgiften.

 

 

Per driver tillsammans med sin mamma kiosk- och spelrörelsen LyckoPer HB. De ska göra en resultatbudget för det kommande året och utgår från följande bedömningar:

Försäljning av kioskvaror beräknas till 400 000 kr och inkomster från tips, lotter och trav 1 400 000 kr.

Marginalen på kioskvarorna brukar bli ca 30 %, dvs en varukostnad på 70 % av försäljningen.

Förtjänsten på spel är ca 8 % i genomsnitt och resten ska de redovisa till spelföretagen Tipstjänst, Penninglotteriet och ATG.

Kostnaden för lokalen som de hyr är 4 000 kr i månaden. Kostnaden för kontorsmaterial, telefon m m beräknar de till 1 000 kr per månad.

Reklamkostnaderna i form av annonser och flygblad brukar vara ca 10 000 kr per år.

Utrustningen i kiosken gick på 150 000 kr för tre år sedan och den beräknas kunna användas i ytterligare tolv år.

De har ett lån på 100 000 kr med 12 % ränta.

 


A. Gör en resultatbudget för LyckoPer för det kommande året. Visa intäkterna brutto, dvs i sin helhet.

B. Efter årets slut har Per gjort ett bokslut som visar följande utfall:

Försäljningen av kioskvaror blev 440 000 kr och inkomster från spel blev
1 320 000 kr.

Varukostnaden uppgick till 300 000 kr och betalningen till spelföretagen till 1 215 000 kr.

Lokalkostnaden, kontor, tele och värde-minskningen blev enligt budget.

Räntekostnaden uppgick till 10 000 kr medan reklamkostnaden blev 15 000 kr.

Gör en uppställning som visar budget, utfall och avvikelse. Markera också om avvikelserna är positiva eller negativa.

C. Ange tänkbara orsaker till de olika avvikelserna mot budget.

D. Hur kan det komma sig att resultatet har blivit bättre än budgeterat, trots att intäkterna är lägre?

Affe Jkpg 4647
Postad: 21 nov 2018 Redigerad: 21 nov 2018

Välkommen till Pluggakuten Diggity!
Vi försöker i första hand ge dig tips så att du själv kan lösa din uppgift.

Affe Jkpg 4647
Postad: 21 nov 2018

Redovisa hur du har räknat, så kanske vi kan hitta fel i dina beräkningar.

Diggity 2
Postad: 21 nov 2018

RESULTATBUDGET

Intäkter

Försäljning= 180 0000

Kostnader

Lokalkostnader= 4000

Kontorsmaterial= 1000

Marknadsföring=10 000

Värdeminskning= 150 000/12= 12 500

Räntekostnader= 100 000*0.12= 12 000

Summa kostnader: 39 500

Resultat: 183 9500

Affe Jkpg 4647
Postad: 21 nov 2018
Diggity skrev:

 

RESULTATBUDGET

Intäkter

Försäljning= 180 0000

Kostnader

Lokalkostnader= 4000

Kontorsmaterial= 1000

Marknadsföring=10 000

Värdeminskning= 150 000/12= 12 500

Räntekostnader= 100 000*0.12= 12 000

Summa kostnader: 39 500

Resultat: 183 9500

 Resultat = Intäkter - Kostnader...hur har du gjort?

Affe Jkpg 4647
Postad: 21 nov 2018
Diggity skrev:

 

RESULTATBUDGET

Intäkter

Försäljning= 180 0000

Kostnader

Lokalkostnader= 4000

Kontorsmaterial= 1000

Marknadsföring=10 000

Värdeminskning= 150 000/12= 12 500

Räntekostnader= 100 000*0.12= 12 000

Summa kostnader: 39 500

Resultat: 183 9500

 Du redovisar inga kostnader för inköp av kioskvaror samt vad spelföretagen ska ha.

Svara Avbryt
Close