3 svar
94 visningar
TomA 4
Postad: 27 aug 12:13

Resultatbudget, påläggsprocent och marginal.

2. Företaget Martin och Anders volleybollar AB har gjort en budget för året men behöver din hjälp för att upprätta den samt göra några beräkningar.

Företaget budgeterar en försäljning på 5 000 000 kr. När året börjar har de varor i lager till ett värde av 300 000 och vid årets slut hoppas de att de endast har kvar 50 000 i lager

Övriga budgeterade utgifter är Personal 850 000 kr, varuinköp 500 000, diverse utgifter 200 000. På banklånet betalar de varje månad ränta på 7 000 och amortering på 2 000 kronor. 

Företaget budgeterar också att köpa inventarier för 100 000 med en livslängd på 4 år när året startat. 

Ställ upp en resultatbudget för företaget:

Intäkter

Försäljning 5 000 000

Kostnader

Varukostnad 750 000

Personalkostnad 850 000

Ränta 84 000

Avskrivning 25 000

Övriga utgifter 200 000

Summa kostnader 1 909 000

Resultat 3 091 000

 Vilken påläggsprocent måste företaget använda för att uppnå önskad vinst? Avrunda svaret till en decimal.

(1 909 000 + 3 091 000) / 750 000 * 100= 666.7%

Om utfallet (resultatrapporten) visar precis samma siffror, men istället är intäkterna 3 100 000 kr, vilken marginal har företaget haft i kronor och i %?

3 100 000 - 750 000= 2 350 000kr

2 350 000/ 3 100 000 *100= 76%

Arktos 1356
Postad: 28 aug 19:51

Hej TomA och välkommen till Pluggakuten!

Om du ställer upp resultatbudgeten t ex så här, blir den mycket lättare att följa.
Det är dina uppgifter, som jag bara redigerat en smula. Lätt gjort med ordbehandlaren.

RESULTATBUDGET  (belopp i kr)

Intäkter
Försäljning                   5 000 000

Kostnader
Varukostnad                   750 000          hur fick du det?
Personalkostnad           850 000          utgifter enl texten. Blir allt kostnader för året?
Ränta                                  84 000           hur fick du det?
Avskrivning                       25 000           hur fick du det?
Övriga utgifter               200 000           hur fick du det?  Blir allt kostnader för året?
Summa kostnader    1 909 000

Resultat                      3 091 000

För stunden kan vi väl stanna här, så du får kommentera budgetposterna.
Använd ordbehandaren, kopiera, klistra in och ändra (tillfoga kommentarer)

TomA 4
Postad: 29 aug 13:04

RESULTATBUDGET  (belopp i kr)

Intäkter
Försäljning                   5 000 000

Kostnader
Varukostnad                   750 000          hur fick du det? Jag tog varuinköpet (500')+ Ingående varulager (300')- utgående varulager (50')
Personalkostnad           850 000          utgifter enl texten. Blir allt kostnader för året? Juste här ska endast kostnader vara, kan det ha något med arbetsgivaren avgift eller moms att göra? 
Ränta                                  84 000           hur fick du det? Här tog jag 7 000 * 12
Avskrivning                       25 000           hur fick du det? 100'/4
Övriga utgifter               200 000           hur fick du det?  Blir allt kostnader för året? Här ska det kanske vara 0 eftersom jag inte vet om utgifterna är kostnader?
Summa kostnader    1 909 000

Resultat                      3 091 000

Arktos 1356
Postad: 30 aug 18:01

Bra! Hur mycket av “utgifterna” som är kostnader får man anta själv om inget sägs i texten, och därför måste man också ange sina antaganden. Du har antagit att personalutgifterna är idel kostnader. 

(Utgiften för varuinköp är däremot ingen kostnad och den har du inte heller tagit med. Borde du kanske ha kommenterat det?)

"Övriga utgifter" är en konstig post. Kanske lugnast att anta att alltihop är kostnader på samma sätt som alla personalutgifter antagits vara kostnader. Det viktiga är att man anger sina antaganden. Ändra i så fall "Övriga utgifter" till "Övriga kostnader".

Därmed är resultatbudgeten färdig.
Nu till övriga uppgifter.

Kolla först hur du gjort i din andra tråd, så att du använder termerna på samma sätt.
Något du då vill ändra på i lösningsförslagen ovan?

Svara Avbryt
Close