3 svar
80 visningar
Dhincara 9
Postad: 20 okt 2021 17:09 Redigerad: 20 okt 2021 17:12

Resulterande krafter Ekvation

Hej! Jag behöver endast hjälp med att balansera en ekvation, ser ej hur läraren gör det.

Frågan är: En lampa med massan 1 kg är upphängd i två trådar. Hur stor är spännkraften i
den vänstra tråden?

* Vinkeln på den vänstra tråden är 30 grader

* Vinkeln på den högra tråden är 70 grader

------------------------------------------------------

Lärarens facit:

 

Resulterande kraften i x-led ska vara 0:

F1sin(30) = F2sin(70) <=> F2 = F1sin(30)/sin(70)

Resulterande kraften i y-led är 0:

F1cos(30)+F2cos(70)-mg = 0

Sätt in F2 och lös ekvationen:

  • F1cos(30)+ F1sin(30)/sin(70)*cos(70)-mg = 0 <=>
  • F1 = mg/(cos(30)+ sin(30)/sin(70)*cos(70)) = 9,4*m = 9,4

Svar: Spännkraften i den vänstra tråden är 9,4 N

------------------------------------------------------

Jag har punkterat de två ekvationer som jag har problem med. Ser inte vart -mg försvinner? Samt hur F1 hamnar på högerled? Vi har två F1, vart försvinner det ena? Även 9.4*m förvirrar mig. m är ju massan men vart förvann g (tyngkraften)?

Tack! 

Massa 490
Postad: 20 okt 2021 17:21

Första punkten: Addera mg på bägge sidor. Vad får du då? Vad har du då kvar i vänstra ledet? 

Andra punkten: Har du någon gemensam faktor i VL? Vad kan du göra med den?

g känner du ju till. Hur stor är den?

Dhincara 9
Postad: 20 okt 2021 17:40

F1cos(30)+ F1sin(30)/sin(70)*cos(70)-mg  + mg = 0 + mg

<=>

mg = F1cos(30)+ F1sin(30)/sin(70)*cos(70)

Antar att mg som nu är självt i västerled kan skrivas om som F1 (då F1 = mg)

Så vi får:

F1 = F1cos(30)+ F1sin(30)/sin(70)*cos(70)

Andra punkten förstår jag inte riktigt vad du menar?

------

g känner jag till, ja. g = 9.82 m/s^2

Massa 490
Postad: 20 okt 2021 22:40 Redigerad: 20 okt 2021 23:27

Du har ju en gemensam faktor för de bägge termerna i ditt högerled (mg=....). Om du bryter ut den hur ser det då ut? 

Svara Avbryt
Close