0 svar
529 visningar
infinite.cubing 27
Postad: 14 feb 2022 13:00

Retorik


RETORIK


Av abdellah

 

VAD ÄR RETORIK?
Retorik är konsten att tala och få fram din åsikt men också att övertyga andra. Det kan också vara att man vill hylla någon eller några och det är också retorik. Dessutom ska du försöka få åhörarna känna och leva in sig i din situation.

VAD KAN RETORIK ANVÄNDAS TILL?
Retorik används om inte hela tiden väldigt ofta i politik och olika tal. Politiker använder retorik för att försöka manipuler åhörarna för att nå till fram sitt mål. Personen som var väldigt känd för att uttrycka sig och tala för landet var hitler. Hitler använde sig mycket av retorik då han brukade stå och tala i massa olika torg och även för hela nationen. Retoriken spelade stor roll eftersom han använde ord för att uttrycka sig och publiken för att få uppmärksamheten. 


ARGUMENTERANDE TAL
Ett argumenterande tal används för att övertyga lyssnarna att hålla med om talarens åsikt. Det argumenterade talet är uppbyggt på så sätt att det börjar med en inledning även kallat exordium då talaren kan göra en scen för att får uppmärksamhet från lyssnarna eller publiken. Talaren ska försöka få de tycka synd eller om honom. Så ett exempel på detta är att talaren kommer in i scenen eller salen (där hen håller talet), och slår hårt på bordet med penna och papper som kan visa att man är seriös och är villig att göra mycket. Talaren kan även börja med att ramla eller berätta om en händelse som kan vara sorglig och då tycker folk synd om talaren. Så alltså att bättre om en en sorglig händelse som kan väcka sympati hos publiken och gör att de får mer förtroende och talarens åsikt kommer fram på ett enklare sätt.

Det nästa liknar inledning på vissa sätt och är berättelsen eller även kallat narratio. Här ska talaren ta fram tydlig fakta om sitt ämne. Här ska talaren vissa siffror och vara informativ, här kan man även använda projektor för att visa upp bilder och siffror på större upplag och det visar tecken på professionalitet. Att använda olika begrepp är också viktigt och vissa viktiga begrepp kan vara t.e.x enlig forskning eller statistik.

Det nästa talaren ska ta upp är argumenten som också kallas för probatio. Talaren borde minst ta upp tre stycken olika argument för att folk ska veta varför just denna åsikt är värd att lita på. Personen ska även ta upp känsloargument för att väcka känslor hos publiken.

Sedan ska talaren ta upp motargument även kallat refugio och här ska talaren ta upp motargument som hen själv ska svara på. Talare som är smarta och kloka har redan innan de håller talet klurat ut vad motståndare skulle kunna argumentera emot, och har redan motargument som kan svara på de. så det kan t.e.x se ut så här vissa säger att tuggummi är dåligt för elever för de flesta slänger inte tuggummi i soptunnorna, men då säger jag att det finns många olika lösningar och det är värt det för elevernas koncentration. Tänk bara hur elevernas betyg skulle utvecklas och uppg skulle lämnas in i korrekt tid.

Sist men inte minst ska talaren ta upp avslutningen eller peroratio som det också är kallt. Talaren ska försöka säga det sista hen har om ämnet och klämma in ett litet argument. Förhoppningsvis med den rätta tekniken så ställer publiken upp och klappar. Talaren ska komma ihåg att utnyttja känslor och spela passion, men kom igång att balansera det på på ett bra sätt . Talaren ska avsluta med något de aldrig kommer glömma.


HYLLNINGSTAL

Ett hyllningstal är ett tal där man vill hylla någon eller något för man tycker att den någon eller något förtjänar det. Ett hyllningstal brukar hållas oftast vid speciella tillfällen som t.e.x talaren som ska hylla borde gärna ha med sig en rekvisita som har någon slags betydelse och en historia då man kan fånga upp intresset hos publiken. Som t.e.x kan man ha med en penna där man kan berätta att detta var den pennan man skrev sitt första skivkontrakt med och att det har lett till att man vunnit detta pris. Talaren ska få med känslor för att det gör att publiken förstår verkligen vad man känner för det man hyllar och får dem att känna mycket mer empati. Talaren ska också komma ihåg att använda aha effekten. Detta kan man göra genom att säga intressanta fakta som folk inte redan vet som fångar upp mer intresse och de blir överraskade. 

En hyllningsdikt hör också till detta skillnaden är bara att det är kortare och man rimmar orden. Samt så använder man samma ord många gånger som t.e.x tack.


HÄRSKARTEKNIK

Härskarteknik är en teknik för att manipulera och övertyga personer.  Jag tror alla personer har blivit manipulerade eller manipulera någon anna medvet eller omedvetet. I början av 1980-talet skrev socialpsykologen Berit Ås om fem reglertekniker. Den första är osynlighet, vilket är att fokusera på något annat än personen som talar, ta den andras förslag och reducera någon genom tystnad. Den andra beslutstekniken är att agera dumt när folk skrattar åt dig och vad du säger och inte tar dig på allvar. Den tredje tekniken är informationslagring och innebär att  vissa människor informeras men andra omedvetet. Det trycker ner folk och får dem att känna sig utanför. Sedan finns det dubbla straffen att vad du än gör är fel och  det  finns inget sätt att du kan göra rätt. Dessa kommentarer hänvisar ofta till utseende, bett och arbete. Den sista tekniken kallas att framkalla skuld och skam och det är då personen avslöjas.

Svara Avbryt
Close