1 svar
61 visningar
Luda 3
Postad: 18 nov 2020

Retunera string till vektor

Hej! Jag är lite fast på min final uppgift i programmering 1 och behöver hjälp.

Projektet heter läskbacken där jag ska skapa en meny och kunna välja några alternativ. 

I en metod ska jag kunna lägga in flaskor i en vektor där de sedan lagras så att man ska kunna sedan skriva ut de eller räkna ut totala kostnaden av alla flaskor i menyn man skapat.  

Det jag behöver hjälp med är att inmata flaskorna i en vektor med string. 

Det enda som händer med mitt program nedan är att om man väljer att lägga in flaskor i addsoda() så sparas de ingenstans och jag vet inte hur man ska lägga i de i min_back vektorn så jag kan flaskorna på andra ställen. 

Det är väldigt svårt at hitta någonstans hur man ska lagra flera strängar i en vektor därför skrev jag här. 

Hoppas ni förstår mitt problem och hoppas jag kan lösa det!

MVH 

luda

{
	class Program
	  
	{
    public static void Main(string[] args)
    {
    
    	laskback sodacrate = new laskback();
    	sodacrate.run();
    	
    	
			Console.ReadKey(true);
		}
	}
	}
	
	class laskback
	{
	
		
		string[] min_back = new string[24];
		
		public void run() 
		{
			int temp = 0;
			do
			{
			
			Console.WriteLine("Välj alternativ");
			Console.WriteLine("1 lägga till läsk");
			Console.WriteLine("2 skriv ut innehåll");
			Console.WriteLine("3 beräkna totala värdet");
			Console.WriteLine("0 avsluta");
			temp = int.Parse(Console.ReadLine());
			switch (temp)
			{
				case 1: addsoda();
				break;
				case 2: skrivut();
				break;
				case 3: summa();
				break;
				case 0: Console.WriteLine("Programmet avslutas");
				break;
				default: Console.WriteLine("Felaktig inmatning");
				break;
				
				}
			
			}while (temp != 0);
			
		}
		
		public void addsoda()
		{
			Console.WriteLine("Lägg till drycker här, när du lagt till så många du vill ha skriv stop");
			
			foreach (string element in min_back)
			{
				Console.Write("Dryck: ");
				string inmatning = Console.ReadLine();
				
				
				if (inmatning == "stop")
				{
					break; 
					
				}
				
				
			}
				
		}
	
		public void skrivut()
		{
		
			foreach (string element in min_back)
			{
				if (element != null)
				Console.WriteLine(element);
 				else
 				Console.WriteLine("Tom plats");
			}
				
		}
		
		public void summa()
		{
			
			Console.WriteLine(min_back.Length * 5);
			
			
		}
	}
emilg 378
Postad: 18 nov 2020

(Reservation: har aldrig använt C#)

Du bör kunna skriva min_back[count] = inmatning

där count är en integer som håller koll på vilket nummer du är på.

Svara Avbryt
Close