1 svar
40 visningar
Anton16 5
Postad: 1 maj 18:59

Reversibla reaktioner

Har gjort en labb angående enzymet katalas (från lever) och hur dess aktivitet beror på olika faktorer. I test ett tillsattes blyjoner, test två saltsyra, i test tre kokades lösningen och i test fyra frysts levern. Det var endast i test tre med värmen som ingenting skedde i reaktionen.

Jag undrar då vilka av dessa som är reversibla processer och vilka som är irreversibla. (Min första tanke är då att test tre med värme är den ända irreversibla då inget sker)

mag1 9107
Postad: 2 maj 08:58

Om du ser en aktivitet hos enzymet, är det ju inte (helt) inaktiverat. 

Du kan av praktiska skäl inte mäta aktiviteten hos en enzymmolekyl, utan du mäter på många samtigt. Och inaktiveras 90%, så finns det lite aktivitet kvar - från de resterande 10%. 

Ofta finns det även information om hur mycket proteinet inaktiverat, allt från 0-100%. 

Aktiviteten i dina andra prover kanske skilde sig åt, d.v.s. det var inte bara 0 eller 200% ?

Svara Avbryt
Close