1 svar
92 visningar
alex 152
Postad: 11 apr 2019

revolutionen

Hej 

kan någon hjälpa mig och förklara de frågor??

a) Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Vilka faktorer brukar man säga skapar nationalism, och vilka av dessa fanns i Frankrike vid 1700-talets slut? Hur reagerade andra länder på det nya styret i Frankrike? Utmaning: Varför har Frankrike den nationalsång (Marseljäsen) man har?

Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. Vilka nya mötesplatser gynnade politisk debatt och hur?

b) Den franska revolutionen ledde till andra revolutioner i Europa, vilka? Nämn EN av dem och redogör för bakgrund, förlopp och konsekvenser.

OBS! För att lösa den här uppgiften behöver du andra källor än kursboken.

c) Redogör för vilka samhällsklasser och vilka ideologier som fanns. Jämför genom att redovisa likheter och skillnader i ideologiernas syn på exempelvis rösträtten, kyrkan och vilka som skall ha makten. Vilken ideologi knyts till vilken samhällsklass, och varför?
 
 
 
 
 
 

Lägg varje fråga i en egen tråd (du kan behålla a)-delen i denna tråd), och visa hur du har försökt, så hjälper vi dig gärna! /Smutstvätt, moderator

Svara Avbryt
Close