9 svar
270 visningar
Fysiker90 är nöjd med hjälpen
Fysiker90 17
Postad: 18 jan 2022 21:25

Ring på horisontell rotations axel, vinkelhastighet och kraften F

Hejsan!

Jag har följande uppgift där jag har beräknat vinkelhastigheten men förstår inte riktigt hur jag ska komma vidare till att beräkna kraften och dess riktning.

En ring är upphängd i en horisontell axel som löper genom ringens utkant, ringen kan rotera friktionsfritt i sitt vertikalplan. Den har en massa M och radie R.

a)Vilken är den minsta vinkelhastighet ringen måste ges i det nedersta läget för att den ska komma runt ett helt varv?

b) Med vinkelhastigheten från a) i det nedersta läget, samt att ringen tar sig precis över rotations axel och sedan börjar rotera. Hur stor är då kraften som verkar från axeln på ringen i det ögonblick ringen passerar det nedersta läget?

c) Med samma vinkelhastighet, hur stor är kraften som verkar från axeln, och hur är den riktad, i det
ögonblick ringen befinner sig precis halvvägs upp eller ner (dvs. när ringens centrum befinner sig i höjd med axeln)?


Min lösning: Valt att använda steiner's sats (parallellaxelteoremet) för att beräkna vinkelhastigheten i det nedersta läget. 

I=ICM+MR2=MR2+MR2=2MR2  (där tröghetsmomentet kan approximeras till ICM=MR2)

Antar att den mekaniska energin är bevarad, vilket ger

energin i nedersta läget: Iω2n2

energin i översta läget:Iω2ö2+Mg2R

Som sedan sätts lika med varandra för att lösa ut ω2n.

För att ringen precis ska ta sig över rotationsaxeln så är ω2ö0.

Då blir mekaniska energins bevarande: Iω2n2= Iω2ö2+Mg2R Iω2n2= Mg2R, I känt sedan tidigare och sätts in 2MR2ω2n2= Mg2R R2ω2n=2gRω2n=2gRR2ωn=2gR

Så jag förstår inte riktigt hur jag nu ska gå vidare med fråga b) och c).

På rak arm i b) tänker jag mig att jag sätter in ωn nu i Iω2n2 som då ger: 2MR2 2gR22=MR2×2gR=2MgR

med riktning nedåt när ringen är i nedersta läget. Men är detta en kraft? känner mig lite förrvirad här. Försöker se ett samband till kraften F=Ma.

 

P.S. har tittat lite den andra upgiften i denna tråd för idéer https://www.pluggakuten.se/trad/mekanik-2-bestam-hastigheten-vg-hos-cylinderns-massscentrum-g-i-den-lagsta-punkten-pa-cylinderytan/?#post-54e0eb02-e25a-4f3d-98b7-ab3b012eb1dd

Tips och eller lösningförslag välkomnas.

Tack på förhand!

PATENTERAMERA 4932
Postad: 19 jan 2022 20:00

Fres = MaCM.

Fres = MgFaxel.

Kan det vara en början?

SaintVenant 3759
Postad: 20 jan 2022 00:02 Redigerad: 20 jan 2022 00:08

Du har enkelt att när ett objekt roterar kring en fast punkt kan kraftresponsen i fästpunkten formuleras från följande ekvationer:

Ft=mat\sum F_t = ma_t

Fn=man\sum F_n = ma_n

Här vet vi sedan tidigare att accelerationer i naturliga koordinater ges av:

at=rαa_t = r\alpha

an=rω2a_n = r\omega^2

Där vi får vinkelaccelerationen från förändringen av rörelsemängdsmomentet eller:

M=Iα\sum M = I \alpha

Fysiker90 17
Postad: 20 jan 2022 15:42
Ebola skrev:

Du har enkelt att när ett objekt roterar kring en fast punkt kan kraftresponsen i fästpunkten formuleras från följande ekvationer:

Ft=mat\sum F_t = ma_t

Fn=man\sum F_n = ma_n

Här vet vi sedan tidigare att accelerationer i naturliga koordinater ges av:

at=rαa_t = r\alpha

an=rω2a_n = r\omega^2

Där vi får vinkelaccelerationen från förändringen av rörelsemängdsmomentet eller:

M=Iα\sum M = I \alpha

Tack för tipset!

Med utgång från detta tänker jag följande:

M=Iα α=MI där M = MgR, I= MR2 vilket då ger α=MI=MgRMR2=gR m.a.p. avståndet till ringens mitt som är relevant. (stämmer det)?

Sedan sätta in α i at=Rα at=Rg/R=g samt

an=R2gR2R2gR=2g som då senare ger

Ft=mg
Fn=2mg
om ringen roterar medurs runt rotationsaxeln så tänker jag mig att i fråga b) är kraftenFt  riktad åt vänster samt Fn  riktad uppåt:

med motiveringen: Fn  är den radiella komonenten och den är riktad mot rotationsaxeln (brukar skriva den som arad, Frad)
 
Har jag förståt det rätt eller är jag helt ute och cyklar?

SaintVenant 3759
Postad: 20 jan 2022 16:09 Redigerad: 20 jan 2022 16:16
Fysiker90 skrev:

 där M = MgR

Detta stämmer enbart i uppgift c). Tänk på att det är summa moment kring rotationsaxeln som söks. Vi har följande kraftstituation i b):

Alltså har vi att M=0\displaystyle \sum M = 0 kring rotationsaxeln eftersom hävarmen för tyngdkraften är lika med noll. Detta leder sedan till att α=0\alpha = 0.

Hur ser kraftsituationen ut i c)?

...om ringen roterar medurs runt rotationsaxeln så tänker jag mig att i fråga b) är kraftenFt  riktad åt vänster samt Fn  riktad uppåt:

Mycket riktigt har vi sådana riktningar på resulterande krafter som påverkar ringens masscentrum i n-t-systemet. Vi vet från det jag skrev ovan att α=0\alpha = 0 i b) vilket ger:

+Ft=mRα:Rx=0\displaystyle \overset{+}{\leftarrow} \sum F_t = mR\alpha : R_x = 0 

Alltså har vi enbart en resulterande kraft i vertikal led och med riktning uppåt som positiv får vi:

+Fn=2mg:Ry-mg=2mgRy=3mg\displaystyle \overset{+}{\uparrow} \sum F_n = 2mg : R_y - mg = 2mg \Leftrightarrow R_y = 3mg

Fysiker90 17
Postad: 20 jan 2022 17:00 Redigerad: 20 jan 2022 17:24
Ebola skrev:

Hur ser kraftsituationen ut i c)?

Jag föreställer mig att det ser ut såhär:

 

Försökt till förståelse av krafterna:

Där riktningen på : Ft =mg

För Fn är jag mer osäker. Känner jag vinkeln borde komma med i uttrycket.

SaintVenant 3759
Postad: 20 jan 2022 21:47 Redigerad: 20 jan 2022 21:54
Fysiker90 skrev:

Jag föreställer mig att det ser ut såhär:

Helt korrekt. Vilken riktning och storlek har vinkelaccelerationen? Vad är vinkelhastigheten?

Försökt till förståelse av krafterna:

Där riktningen på : Ft =mg

Summa krafter uppåt blir:

+Ft=Ry-mg=mRα\displaystyle \overset{+}{\uparrow} \sum F_t = R_y - mg = m R\alpha

Här är vi noggranna med att förstå att α\alpha ovan enbart är positiv i uttrycket om vinkelaccelerationen har riktning medurs.

För Fn är jag mer osäker. Känner jag vinkeln borde komma med i uttrycket.

Uttrycket för resultanten är som vanligt men vinkelhastigheten är en funktion av vinkeln (precis som vinkelaccelerationen). Jag skulle förslagsvis använda följande kinematiska samband när du tagit fram ett uttryck för vinkelaccelerationen:

dθdt=ωdωdt=αur båda ekvLös ut dt ωdω=αdθ \left.\begin{array}{r}\dfrac{d\theta}{dt}=\omega\\\dfrac{d\omega}{dt} = \alpha\end{array}\right\}\xrightarrow[{ur\;båda\;ekv}]{Lös\;ut\;dt}\boxed{ \ \underset{}{ \overset{}{\omega d\omega = \alpha d \theta}} \ }

Du kan då integrera mellan θ=0\theta = 0 och θ=π/2\theta = \pi/2 från nedersta läge till halvvägs upp för att ta fram vad vinkelhastigheten är där.


Tillägg: 20 jan 2022 22:23

Du kan också så klart använda energi för att ta fram vinkelhastigheten.

Fysiker90 17
Postad: 20 jan 2022 23:06 Redigerad: 20 jan 2022 23:08
Helt korrekt. Vilken riktning och storlek har vinkelaccelerationen? Vad är vinkelhastigheten?

riktning positivt Ryled.

Summa krafter uppåt blir:

↑+∑Ft=Ry-mg=mRα

Här är vi noggranna med att förstå att α ovan enbart är positiv i uttrycket om vinkelaccelerationen har riktning medurs.

Denna kraft blir då: Ry-mg=mRα Ry-mg=mg Ry=2mg

Uttrycket för resultanten är som vanligt men vinkelhastigheten är en funktion av vinkeln (precis som vinkelaccelerationen). Jag skulle förslagsvis använda följande kinematiska samband när du tagit fram ett uttryck för vinkelaccelerationen:

dθdt=ωdωdt=αur båda ekvLös ut dt ωdω=αdθ 

Du kan då integrera mellan θ=0 och θ=π/2 från nedersta läge till halvvägs upp för att ta fram vad vinkelhastigheten är där.

I fråga c) frågar de inte efter vinkelhastigheten i den punkten så jag har lite svårt att se hur det är relevant. Här är ett försök på det ändå:

ωdω=αdθ ωiωf ωdω=0θαdθ ω2f-ω2i2=αθ  ω2f-ω2i=2αθ , löser för ωf:   ω2f-ω2i=2αθ ωf=2αθ-ω2i
Är det tanken här att sätta in vad ω,α, θ är här då? (provade och det blev inte något vettigt).

Riktiningen för denna kraft borde vara i positivt Rx -led

SaintVenant 3759
Postad: 20 jan 2022 23:27

Du behöver veta vinkelhastigheten därför att denna ger sedan resultanten i n-led...

Vinkelaccelerationen är riktad moturs vilket du kan få fram från:

M=Iα\displaystyle \sum M = I \alpha 

Där vet du att summa moment är från tyngdkraften och den är riktad moturs. Således är vinkelaccelerationen också riktad moturs. Du kan också försöka tänka intuitivt att reaktionskraftens vertikala komposant borde vara riktad nedåt.

SaintVenant 3759
Postad: 21 jan 2022 09:28
Fysiker90 skrev:

löser för ωf:   ω2f-ω2i=2αθ ωf=2αθ-ω2i

Här har du knasat till det. Det ska bli:

ωf2-ωi2=2αθωf=2αθ+ωi2\omega_f^2 - \omega_i^2 = 2\alpha \theta \rightarrow \omega_f = \sqrt{2\alpha\theta + \omega_i^2}

Är det tanken här att sätta in vad ω,α, θ är här då? (provade och det blev inte något vettigt).

Japp, för att bestämma kraften i n-led behöver du veta ωf\omega_f. Prova nu med det korrekta uttrycket.

Riktiningen för denna kraft borde vara i positivt Rx -led

Ja, exakt, Fn\displaystyle \sum F_n är en centripetalkraft och därför riktad rakt mot rotationscentrum.

Svara Avbryt
Close