2 svar
50 visningar
Qetsiyah 4944 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 20 sep 2020 Redigerad: 20 sep 2020

Rita cirkel med tkinter med radie och mittpunkt som parametrar

Hej, se min förra tråd: https://www.pluggakuten.se/trad/skapa-sierpenskitriangel-med-en-kodmall-problem/

Det Lindehaven sa är relevant:

Då funktionen sierpinski har ett argument img så kan man göra just det du frågar efter, d v s stoppa in olika img. Det är något som är bra eftersom funktionen sierpinski då kan arbeta med olika värden på argumentet.

Notera att variabeln img som skapas i funktionen main är en lokal variabel i main. Argumentet img till funktionen sierpinski är en lokal variabel i funktionen sierpinski. Även om variablerna har samma namn så finns de på olika plats i minnet och kan ha olika värden.

När funktionen sierpinski anropas från funktionen main så sker det med värdet på variabeln img som skapats i funktionen main. När funktionen sierpinski börjar exekvera så har det värdet kopierats till argumentet img. 

men jag förstår inte. 

 

Nu är uppgiften att rita en cirkel på img:en, men hur ska jag göra så att funktionen tar in fler saker än bara img och ritar på den? Jag testade att skriva def cirkel(img, r, (x,y): blabla och justera resten av koden, men det fungerar inte.

Prova att använda create_arc.

Hittade create_oval som passar ännu bättre för att skapa cirklar, t ex:

def circle(canvas, r, x, y):
    """Creates a circle on canvas."""
    return canvas.create_oval(x-r, y-r, x+r, y+r)

Svara Avbryt
Close