5 svar
36 visningar
offan123 är nöjd med hjälpen
offan123 2102
Postad: 21 apr 12:12 Redigerad: 21 apr 12:13

Rita en figur

Jag vet vad absolutbeloppen är dvs det är vanligtvis ett avstånd från origo ut till randen på ciklen. Men då brukar det att aboslutbeloppet av z. Innebär det i vårt fall (z-3) att avståndet på första raden innanför klammern innebär avståndet från z till-3?

Mega7853 204
Postad: 21 apr 12:40

Ja, nästan. Det betyder avståndet till 3, inte -3.

offan123 2102
Postad: 21 apr 18:46

För (x+1) blir det då -1 avståndet från 1 till x?

Sen behöver jag lite hjälp hur jag kan börja rita dvs om det finns några bra tips man kan utgå ifrån :)

Trinity2 637
Postad: 21 apr 19:30 Redigerad: 21 apr 19:31

Börja med att bortse från kraven "om" och rita områdena

|z-3|<1 : En cirkelskiva med centrum i (3,0) och radie 1. Cirkelskivans rand streckar du eftersom randen ej ingår (<1)

|z+1|≤5 : En cirkelskiva med centrum i (-1,0) och radie 5. Cirkelskivan har hel rand eftersom ≤5

Tillämpa nu "om" kraven.

Om Im(z)>0 är du över Re-axeln och då är ett område aktuellt

Om Im(z)≤0 är du på eller under Re-axeln och då är ett annat område aktuellt

Kombinera områdena till ett område.

offan123 2102
Postad: 21 apr 19:48

Tack för din hjälp, hängde med på allt :)

Trinity2 637
Postad: 21 apr 19:56

Mycket bra! Så skall det se ut.

Svara Avbryt
Close