3 svar
56 visningar
quartzfrontline 7
Postad: 28 maj 2020 12:42

Rocketscience - gaslagen

Uppgiften: Efter 12 timmar är filtret fullt och måste bytas ut. Det blev till ett problem under Apollo 13 eftersom man då var tvungen att bygga om sina fyrkantiga filter så de fyrkantiga filtren kunde passa i det runda hålet, se figur 5. Hur mycket gas kunde filtret fånga på 1 h? Och hur mycket plats skulle den mängden gas ta upp vid 1 atm tryck. Eftersom det var kallt i den trasiga rymdkapseln för att spara på energin i batterierna kan vi räkna på n temperatur av 0°C. (Kemiska beräkningar)

Min beräkning så länge:

Volymen gasen tar upp vid 1 atm tryck ger:

Gaslagen: pxV = nxRxT

NC02 = 44,01 x 6,022 x 10^23 (Avogadros konstant) = 2,65 x 10^25

Volymen vid 25°C och 101, 3 kPa = 24,5 dm^3/mol men vi har nu 0 grader vilket ger formeln:

V = nxRxT/P

V = 2,65 x10^25 x 8,314 x 273,15/103000 

Fråga: Jag har förstått att det gått fel någonstans men jag förstår inte vart. Svaret jag får ut är orimligt, någon som kan hjälpa mig på traven? 

Pikkart 811
Postad: 28 maj 2020 13:22 Redigerad: 28 maj 2020 13:23

Du refererar till figur 5 men jag vet inte vad som finns i figur 5. Ska filtret fånga koldioxid eller?

Du sätter även in antalet molekyler och inte antalet mol i ideala gaslagen i den sista uträkningen.

quartzfrontline 7
Postad: 28 maj 2020 14:25

ja precis, figur 5 är simpelt två olika luftrensningsfilter, ett runt och ett fyrkantigt. Hur tar jag reda på antalet molekyler? Jag ska alltså inte använda mig utav NCO2? 

Pikkart 811
Postad: 28 maj 2020 16:29 Redigerad: 28 maj 2020 16:30

Det första du ska göra är att alltid skriva upp en balanserad reaktionsformel. För där får du molförhållandet.


Jag tar för givet att du fått givet i frågan att du har 44.01 mol koldioxid, för det är vad du baserar din uträkning på. I den första frågan så undrar de hur mycket gas du kan fånga på 1 h, du vet hur mycket den kan fånga på 12 h.

Du gör rätt när du använder gaslagen. Du behöver alltså lösa ut för V i pV=nRT. Kom ihåg att använda rätt R, det underlättar om du skriver ut enheter i din uträkning. Olika värden för R beroende på vilken enhet du har ditt tryck i.

Svara Avbryt
Close