2 svar
49 visningar
RyanJ 59
Postad: 28 jun 22:57

Rörelse i en dimension

Har jag löst denna uppgift korrekt? Det står att svaret är mv0s1. Men jag fick -mv0s1. Borde inte k vara negativt då kraften är i negativ riktning?

Calle_K Online 1943
Postad: 28 jun 23:01

Absolut, k borde vara negativt eftersom att de i modellen antar att k medför en bromsande effekt. Kraft- och hastighetsvektorn v är motriktade vilket gör att k får ett negativt värde.

Antagligen är de bara intresserade av beloppet till k, men detta framgår isåfall inte så tydligt i uppgiften.


Tillägg: 28 jun 2024 23:03

De definierar inte ens kraften eller hastigheten som vektorer, utan skalärer (tal helt enkelt). Om de då definierar kraften att gå i riktning åt vänster och hastigheten att gå i riktning åt höger kan man säga att k blir positivt.

Pieter Kuiper 7625
Postad: 29 jun 11:03

Det står att det är en bromskraft proportionell mot hastigheten. Jo, det kan man också beskriva med ett tecken, och det hade nog varit bra om de hade skrivit F=-kv.F = -kv. Man brukar ju göra så med till exempel Hookes lag.

Svara Avbryt
Close