1 svar
20 visningar
Halad 102
Postad: 20 jan 2021

Rörelse mängd

Jag har tittat på två lärare i Youtube och den ena säger att rörelsemängd är samma före och efter kollisionen och den andra säger att vid elastisk stöt bevaras rörelsemängd och rörelse energi och vid oelastisk stöt bevaras rörelseenergi. Det känns lite konstigt för mig, alltså är rörelsemängd alltid samma före och efter stöt eller bara vid den elastiska?

Yngve 19969 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 20 jan 2021 Redigerad: 20 jan 2021

Den andra säger fel avseende oelastisk stöt.

Rörelsemängden bevaras alltid oavsett vilken typ av stöt det är frågan om. Om stöten är elastisk bevaras dessutom även rörelseenergin.

Du kan läsa mer om detta här.

Svara Avbryt
Close