7 svar
42 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 854
Postad: 16 feb 2021

Rörelseenergi

En kropp, som från början är i vila, förflyttas horisontellt sträckan 2,4 m under inverkan av en
horisontell kraft på 15 N. Förflyttningen sker utan friktionsförluster.
a)Hur stor rörelseenergi far kroppen härigenom?
b) Vilken hastighet får föremålet om dess massa är 3,0kg? 

 är osäker på min uträkning 

Ture 3278
Postad: 16 feb 2021

på b, rörelseenergin har du räknat ut till 36 J, alltså gäller:

0,5mv2 = 36

Katarina149 854
Postad: 16 feb 2021

Ska man inte ta hänsyn till att hastigheten är 3m/s i b frågan?

Ture 3278
Postad: 16 feb 2021 Redigerad: 16 feb 2021

det är massa som är 3 Kg

0,5mv2 = 36 medför att 0,5*3*v2 = 36

Katarina149 854
Postad: 17 feb 2021

Tror att det är rätt nu

Katarina149 854
Postad: 20 feb 2021
Katarina149 skrev:

Tror att det är rätt nu

Katarina149 854
Postad: 22 feb 2021
Katarina149 skrev:
Katarina149 skrev:

Tror att det är rätt nu

Ture 3278
Postad: 23 feb 2021 Redigerad: 23 feb 2021

Du bör avrunda till 2 värdesiffror, annars OK

Svara Avbryt
Close