1 svar
33 visningar
nile03 1
Postad: 4 dagar sedan Redigerad: 4 dagar sedan

Rost, bikarbonat

Hej, jag gör en labbrapport i skolan (går 1:a på gymnasiet, läser kemi 1) som handlar om när en järnspik rostar mest och minst. Min spik i lösningen med bikarbonat och vatten har nästat inte rostat någonting, men jag har ingen förklaring till varför det inte blir det. Jag har hittat att man kan ta bort rost med bikarbonat men inget mer. Har någon en förklaring till varför spiken har rostat så lite?

Teraeagle Online 9996 – Moderator
Postad: 3 dagar sedan Redigerad: 3 dagar sedan

Anledningen till att järn rostar är att det bildas porösa järnoxider på ytan som lätt lossnar och möjliggör vidare korrosion av underliggande metall. Hos metaller som aluminium och zink bildar deras metalloxider istället en tät hinna på ytan som skyddar metallen från vidare korrosion.

Man kan tillsätta olika ämnen som reagerar med järnet och bildar en tät, skyddande hinna av något annat järnsalt än järnoxider. Det kallas för passivering av ytan. Oftast så sker det ifall man ändrar lösningens pH-värde, redoxpotential eller om man tillför motjoner som bildar svårlösliga salter med metallen. Bikarbonat både höjer pH-värdet och tillför karbonatjoner. Järnkarbonat är ett svårlösligt salt. Troligtvis bildar karbonatjonerna någon form av tät, skyddande hinna av någon sorts järnkarbonat-salt på ytan som skyddar metallen från vidare korrosion. Fast korrosion är ganska knepigt, så det är svårt att säga exakt vad som bildas utan att undersöka ytan i mikroskop och göra andra slags tester. Troligen får man en skyddande hinna av någon sorts ”järn-oxid-hydroxid-karbonat”-salt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemisk_passivisering 

Hur beskrivs tillvägagångssättet när man tar bort rost med bikarbonat? Det är ju ett fast ämne, så det kan hända att man helt enkelt mekaniskt slipar bort rosten från ytan genom att gnugga med bikarbonat. Det kan också hända att man tar bort rosten på elektrolytisk väg och använder en lösning av bikarbonat som elektrolyt. Det bör i alla fall inte vara så pass enkelt att rosten försvinner bara av att lägga ner metallföremålet i en lösning av bikarbonat. Den metoden fungerar bara med (vissa) syror.

Svara Avbryt
Close