1 svar
42 visningar
Mattetrig 39
Postad: 31 maj 11:40

Rotationsjämvikt och kraftmoment

Frågan lyder:

Den här uppgiften ska du lösa experimentellt. Leta upp en gungbräda i närheten. Ta med
måttstock eller något att mäta avstånd med. Ta med 1, 2 eller 4 kompisar och försök att få
gungbrädan i jämvikt. Redovisa noga dina mätdata och dina beräkningar med alla krafter och
avstånd noga inritade i din figur. Beroende på hur du löser uppgiften kan du hamna på tre
olika bedömningsnivåer.
EB+P+K+Ex/CB+P+K+Ex/AB+P+K+Ex
Nivå 1 – två personer
Nivå 2 – tre personer
Nivå 3 – fem personer


Om du inte hittar en gungbräda kan du exempelvis genomföra uppgiften med en linjal
och några suddgummin. För högre bedömningsnivåer ska upphängningspunkten(stödet)
under linjalen inte placeras i mitten av linjalen.

Jag har gjort nivå 1 och 2. Min fråga är hur gör man när man beräknar en inhomogen gungbräda alltså när stödet ej befinner sig i mitten? 

Janne491 270
Postad: 31 maj 11:57

Börja med att beräkna gungbrädans eget moment genom att lägga på en vikt på det avstånd från upphängningspunkten som ger jämvikt på brädan. Problemet kan vara att du måste veta viktens tyngd; det kan vara svårt att använda en hel männinska som vikt eftersom han/hon då antagligen måste sitta väldigt nära upphängningspunkten.

Svara Avbryt
Close