3 svar
217 visningar
elin.soderberg 23
Postad: 6 dec 2017

Salt i olja

Hej!

Undrar om det går att lösa i salt i olja? Alltså om det går att lösa joner i oplolära vätskor (för olja är väl opolärt?)? Tänkte att anledningen till att NaCl kan lösas i vatten är just för att båda är polära (lika löser lika) och därför kan bädda in varandra tack vara den olika laddningen. Med det resonemanget (lika löser lika) borde det inte gå att lösa salt i olja?

Alltså, frågan är, går det att lösa joner i opolära vätskor?

Det enkla svaret är: Nej, det går inte.

elin.soderberg 23
Postad: 6 dec 2017

Vad är det svåra svaret då?

Teraeagle 4882 – Moderator
Postad: 6 dec 2017 Redigerad: 6 dec 2017

Alltså, frågan är, går det att lösa joner i opolära vätskor?

Det går, men inte särskilt bra. Det finns en kemisk jämvikt som säger att man alltid kommer att kunna lösa upp en pytte-, pytteliten mängd av saltet i oljan. Jag tror att jämviktsbegreppet tas upp mer i kemi 2.

Ibland finns det tveksamheter kring ifall ett ämne uppfyller alla krav för att räknas som salt eller inte. Aluminiumklorid (AlCl3) är ett klassiskt exempel, vilken har stora likheter med en molekylförening trots att det är en förening mellan metall och icke-metall. Ämnet är lösligt i kloroform, koltetraklorid och bensen enligt engelskspråkiga Wikipedia (länk). Samtliga är opolära lösningsmedel, så man kan förvänta sig att ämnet även löser sig i olja. Men då återstår frågan: Ska aluminiumklorid betraktas som en molekylförening eller ett salt?

Svara Avbryt
Close