4 svar
39 visningar
eddberlu är nöjd med hjälpen
eddberlu 1782
Postad: 9 apr 08:42 Redigerad: 9 apr 09:02

Salter och syror

Vid en laboration får eleverna ställa metallstavar i lösningar som innehåller olika salter och syror. i a)-d) nedan anges fyra kombinationer av metaller och joner. I vilket fall sker en kemisk reaktion? Skriv formeln för reaktionen och ange aggregationstillstånd. 9,11

a) blymetall och kaliumjoner 
b) blymetall och kopparjoner
c) zinkmetall och blyjoner
d) zinkmetall och vätejoner

Är det man ska titta på här oxidations och reduktionsförmåga? Alltså i ex a så är ju Kalium en väldigt oädel metall. Den har väldigt stor reducerande förmåga då den så gärna vill oxidera. Pb är ju också en oädel metall och vill även den ge bort elektroner. Kommer det därför INTE att ske en reaktion då ingen av dessa vill ta emot en elektron? 

eddberlu skrev:

Vid en laboration får eleverna ställa metallstavar i lösningar som innehåller olika salter och syror. i a)-d) nedan anges fyra kombinationer av metaller och joner. I vilket fall sker en kemisk reaktion? Skriv formeln för reaktionen och ange aggregationstillstånd. 9,11

a) blymetall och kaliumjoner 
b) blymetall och kopparjoner
c) zinkmetall och blyjoner
d) zinkmetall och vätejoner

Är det man ska titta på här oxidations och reduktionsförmåga? Alltså i ex a så är ju Kalium en väldigt oädel metall. Den har väldigt stor reducerande förmåga då den så gärna vill oxidera. Pb är ju också en oädel metall och vill även den ge bort elektroner. Kommer det därför INTE att ske en reaktion då ingen av dessa vill ta emot en elektron? 

Du måste tänka på vilket håll reaktionen skulle gå åt, om den sker. "Vill" kaliumjoner bli till kaliummetall? "Vill" blymetall bli till blyjoner? Om svaren på båda frågorna är ja kommer reaktionen att ske. Om svaret på båda frågorna är nej kommer reaktionen inte ske. Om det inte är så enkelt kan man behöva titta i normalpotentialtabellen för att se vilken som "vill mest".

eddberlu 1782
Postad: 9 apr 10:39 Redigerad: 9 apr 10:40

Okej, och hur vet man om ex kaliumjoner vill bli till kaliummetall? Det är ju en av de mest oädla metallerna så den vill väl helst ge ifrån sig och därav inte ta upp- bli kalium metall. Bly metall vill helst avge elektroner så i a) ingen reaktion?

i b) då så sker isf en reaktion för att koppar har mindre reduktionsförmåga än bly eller hur? så därför blir det en reaktion där kopparn fäster sig och bly löser sig?

Tänker man som att ex bly är ett blystift man då har ner i lösningen av koppar+någon salt?

eddberlu skrev:

Okej, och hur vet man om ex kaliumjoner vill bli till kaliummetall? Det är ju en av de mest oädla metallerna så den vill väl helst ge ifrån sig och därav inte ta upp- bli kalium metall. Bly metall vill helst avge elektroner så i a) ingen reaktion?

Korrekt.

i b) då så sker isf en reaktion för att koppar har mindre reduktionsförmåga än bly eller hur? så därför blir det en reaktion där kopparn fäster sig och bly löser sig?

Koppar är ädlare än bly, så kopparjonerna kommer att dra till sig elektroner från blystaven så att det bildas metalliskt koppar och blyjoner

Tänker man som att ex bly är ett blystift man då har ner i lösningen av koppar+någon salt?

Det är en blystav (du kan lika gärna kalla det ett blystift, bara du inte tror att det är sådant i en blyertspenna) som ställs ner i en lösning av kopparsulfat, kopparklorid, kopparsulfat eller något annat kopparsalt. Eftersom den negativa jonen bara är en åskådarjon finns det inget behöv av att ange vilket salt det är.

eddberlu 1782
Postad: 9 apr 11:12

Perfekt, tack!

Svara Avbryt
Close