benimfrånborås är nöjd med hjälpen
benimfrånborås 1
Postad: 20 nov 21:55 Redigerad: 20 nov 22:00

Sam 1b - Globalisering

Globalisering - nämn 2 orsaker till den ökade globaliseringen och 2 konsekvenser av denna.

Har än så länge skrivit:

Globalisering innebär gränslöshet rent geografisk sätt. Att världen integreras, dvs binds ihop när det kommer till människor, samhällen, kulturer och miljö, vilket leder till att rörligheten av pengar och annat kapital runt länder och kontinenter blir enklare och mer svårkontrollerat.

En orsak till detta är digitaliseringen som underlättar kommunikationen runt om världen och bidrar till att information tar sig runt mer effektivt med hjälp av våran utvecklade teknik t.ex som smartphones. Detta leder till att man använder sin tid mer effektivt genom att vi oftast automatiserar ekonomiska uppgifter som påminnelser, jämföra priser och hålla koll på sina investeringar, med tanke på att man gör det digitalt istället för fysiskt blir det även oftast ingen utsläpp och gör en positiv påverkan på miljön. 

Digitalisering har även direkt påverkat ekonomin genom t.ex aktier och e-handel samtidigt som det tillåter handel via internet från ett land till ett annat som leder till diplomatiska relationer mellan dem. Digitaliseringen öppnar även upp marknaden och gör att alla har tillgång till varor som inte annars hade kunnat blivit producerade i ens eget land. 

Hur skulle jag kunna resonera på en högre nivå?

Timpalimp05 16
Postad: 20 nov 23:50

Kanske förklara lite mer i första stycket. Varför rörligheten av kapital blir enklare och mer svårkontrollerad. 

I andra stycket kan du förtydliga lite genom att istället för "En orsak till detta" skriva "En orsak till globaliseringens uppkomst" eller liknande. Annars förstår man inte riktigt vad det handlar om. 

Ett allmänt tips är väl också att skriva lite kortare meningar. Värva längre med kortare. Då blir texten mer begriplig och får ett bättre flyt. 

Utveckla och förklara sakerna du säger mer så blir det nog bra!

Våran -> Vår

t. ex. som smartphones -> t. ex. smartphones

Svara Avbryt
Close