1 svar
49 visningar
Semart är nöjd med hjälpen
Semart 76
Postad: 26 okt 2021 14:38

Samband mellan graf och derivata

Hej! 
Förstår inte b) och c), är funktionen strängt växande när den skär x-axeln och strängt avtagande därunder? Jag skulle sagt att funktionen är strängt växande hela tiden då linjen har ett positivt k-värde.

Smutstvätt 22332 – Moderator
Postad: 26 okt 2021 14:46

Om derivatan är större än noll, är funktionen alltid strikt växande, och motsvarande gäller för strikt avtagande funktioner. 

Om derivatan är noll i någon enstaka punkt, men derivatan i omgivningen har samma tecken överallt, är en funktion ändå strikt växande i punkten, detta gäller exempelvis funktionen f(x)=x3f(x)=x^3

Eftersom grafen visar derivatans värde, dvs. y=f'(x)y=f'(x), är det värdet på funktionen som räknas, inte funktionens lutning. :)

Svara Avbryt
Close